Ruim twintig jaar geleden sloeg een virusziekte toe. Een groot deel van de abacaplanten stierf af en ook nieuwe aanplant hield meestal geen stand. Heel ontmoedigend voor boeren zoals Nilo. ‘Ik had aanvankelijk goede oogsten. Ik kon er mijn negen kinderen mee onderhouden, maar toen de ziekte kwam, raakte ik enorm gestrest. Ik stopte met de abacateelt.’

Hij legde zich toe op andere gewassen. Maar het bleef kriebelen, en niet allen bij hem. Want abaca is een mooi product dat een hoge prijs op de wereldmarkt oplevert. Hij was dan ook erg enthousiast toen hij via AMG Filipijnen (partnerorganisatie van Woord en Daad) hoorde van het abacaproject ‘Vezels voor de toekomst’. Binnen dit project brengen we boeren samen in coöperaties. Internationale bedrijven doen geen zaken met kleinschalige boeren. Door samen op te trekken zijn boeren wél in staat om hun gewas op de internationale markt te verhandelen. Ook bieden we boeren toegang tot financiering en training, zodat ze de teelt en verwerking van abaca kunnen professionaliseren.

Dominee Rio Cebrero (34) bevestigt hoe blij veel boeren uit zijn gemeenschap zijn met dit initiatief. Rio, zelf ook boer, is tevens voorganger van een kleine gemeente. ‘Ik onderwijs de mensen in Bijbelse principes voor gelovigen die aan zulke projecten willen deelnemen. Ik moedig hen aan om Bijbels te handelen in wat ze doen.’

Tien mensen uit zijn kerk nemen deel aan de coöperatie. ‘Toen ze voor het eerst van dit project hoorden, twijfelden sommigen. Anderen wilden deze kans meteen met beide kansen aangrijpen, want vroeger verdienden ze een mooi inkomen met abaca. Nu werken alle kerkleden die betrokken zijn hard mee, omdat ze een mooie toekomst zien. Ze hopen op een dag een beter leven te hebben dankzij de abacateelt.’

Steun Woord en Daad structureel