fbpx

Bahay Silungan

Veilige haven voor slachtoffers seksueel misbruik

Een meisje werd door haar moeder verkocht aan de leider van een motorclub, die haar misbruikte. Een ander meisje is door haar vader, broer en stiefvader verkracht. Het zijn slechts twee verhalen die het leed schetsen waar kinderen op de Filipijnen mee te maken krijgen. Helaas staan deze voorbeelden niet op zichzelf. Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen is een groot probleem in het land. Bahay Silungan vormt een veilige haven voor de slachtoffers van dit misbruik.

Intensieve zorg

Het opvangcentrum Bahay Silungan werd vorig jaar geopend en is een samenwerking tussen de lokale organisatie AMG en Woord en Daad. Bahay Silungan is een opvangcentrum voor kinderen en jongeren die niet meteen terug kunnen naar hun gezin of familie en is één van de weinige tehuizen dat slachtoffers van (online) seksueel misbruik opvangt.

De staf bestaat uit een maatschappelijk werker, een psycholoog, een therapeut, een arts en een aantal verpleegkundigen voor het bieden van een combinatie van fysieke en psychologische hulpverlening. Seksueel uitgebuite kinderen kunnen hier voor een periode van maximaal twee jaar opgevangen worden en krijgen persoonlijke hulp, met als doel om deze kinderen uiteindelijk weer in de maatschappij terug te laten keren. Als dat mogelijk is, worden de kinderen teruggeplaatst bij hun familie. Als die optie onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dader zich in de familiekring bevindt, wordt een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld adoptie, pleegzorg of begeleid zelfstandig wonen.

een impressie van het ontwerp voor de nieuwbouw

Help mee met nieuwbouw Bahay Silungan!

Vanwege strenge wetgeving in de Filipijnen is het niet toegestaan om jongens en meisjes ouder dan 12 jaar onder hetzelfde dak op te vangen. Bahay Silungan wil voor zowel jongens als meisjes een veilige haven zijn, omdat vaak broertjes en zusjes slachtoffer zijn. Het is belangrijk om broertjes en zusjes bij elkaar te houden.  daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Door de strenge eisen van de regering heeft Bahay Silungan de afgelopen maanden enkele jongens opvang moeten weigeren. Daarom wordt er gekeken naar een locatie voor uitbreiding van de opvang.

De grond van de buurman…

Deze zoektocht biedt echter ook ruimte aan ambitie. Diect naast het huidige opvanghuis is een stuk grond van 7.000 vierkante meter beschikbaar. Partnerorganisatie AMG wil op dit terrein een nieuw opvangcentrum bouwen als uitbreiding van de huidige locatie. Het terrein wordt volledig ingericht met onder andere een sportveld, kippenhok, varkensstal en moestuin. Voor de aankoop van de grond en de bouw is eenmalig een bedrag van 350.000 euro nodig.

Bijbel centraal

De opgevangen kinderen krijgen onderwijs via scholen in de buurt van het opvanghuis. Het tehuis zelf is christelijk in de praktijk, wat inhoudt dat de kinderen er hun eigen Bijbel hebben, dat er op zondag een dienst gehouden wordt, dat ze christelijke liederen leren en leren bidden. Elke dag wordt afgesloten met een bezinning en er wordt gefocust op Bijbelse normen en waarden. De Bijbel staat er centraal in alles, en daarmee de noodzaak van bekering en redding in Jezus Christus.

Inzetten op preventie

Het project richt zich echter niet alleen op de slachtoffers van het misbruik, maar ook op maatschappelijke verandering. Om de bewustwording rond het thema te vergroten werkt AMG samen met enkele andere organisaties en instellingen die verbonden zijn in een groot netwerk. Via het Ministerie voor Sociale Zekerheid en Ontwikkeling is ook de nationale regering hierbij betrokken. Doel is om kindermisbruik te voorkomen.

Vecht u mee tegen seksuele uitbuiting en misbruik?

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen