Bahay Silungan

Veilige haven voor slachtoffers seksueel misbruik

Een meisje werd door haar moeder verkocht aan de leider van een motorclub, die haar misbruikte. Een ander meisje is door haar vader, broer en stiefvader verkracht. Het zijn slechts twee verhalen die het leed schetsen waar kinderen op de Filipijnen mee te maken krijgen. Helaas staan deze voorbeelden niet op zichzelf. Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen is een groot probleem in het land. Bahay Silungan vormt een veilige haven voor de slachtoffers van dit misbruik.

Intensieve zorg

Het opvangcentrum Bahay Silungan werd in 2018 geopend. Kinderen en jongeren die te maken hebben gehad met (online) seksueel misbruik en niet direct terug kunnen naar hun gezin of familie worden hier liefdevol opgevangen. Bahay Silungan is één van de weinige centra op de Filipijnen dat slachtoffers van (online) seksueel misbruik opvangt.

De staf bestaat uit een maatschappelijk werker, een psycholoog, een therapeut, een arts en een aantal verpleegkundigen voor het bieden van een combinatie van fysieke en psychologische hulpverlening. Seksueel uitgebuite kinderen kunnen hier voor een periode van maximaal twee jaar opgevangen worden en krijgen persoonlijke hulp, met als doel om deze kinderen uiteindelijk weer in de maatschappij terug te laten keren. Als dat mogelijk is, worden de kinderen teruggeplaatst bij hun familie. Als die optie onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dader zich in de familiekring bevindt, wordt een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld adoptie, pleegzorg of begeleid zelfstandig wonen.

Het gezinshuis

Broertjes en zusjes blijven bij elkaar

Vanwege strenge wetgeving in de Filipijnen is het niet toegestaan om jongens en meisjes ouder dan 12 jaar onder hetzelfde dak op te vangen. Bahay Silungan wil voor zowel jongens als meisjes een veilige haven zijn, omdat vaak broertjes en zusjes slachtoffer zijn. Het is belangrijk om broertjes en zusjes bij elkaar te houden,  daarom is in 2021 een gezinshuis geopend. In dit huis kunnen maximaal 12 kinderen uit twee verschillende gezinnen worden opgevangen.

Opening van nieuw gezinshuis
Het gezinshuis ligt direct naast het huidige opvanghuis op een stuk grond van 7.000 vierkante meter. De komende tijd zal onze partnerorganisatie AMG het terrein verder inrichten met onder andere een sportveld, kippenhok en moestuin. Zo kunnen de kinderen  ook leren om voor hun eigen eten te zorgen.

Bijbel centraal

De opgevangen kinderen krijgen onderwijs via scholen in de buurt van het opvanghuis. Het opvanghuis zelf is christelijk in de praktijk. De kinderen hebben hun eigen Bijbel, op zondag wordt een dienst, de kinderen leren christelijke liederen en ze leren bidden. Elke dag wordt afgesloten met een bezinning en er wordt gefocust op Bijbelse normen en waarden.

Inzetten op preventie

Het project richt zich echter niet alleen op de slachtoffers van het misbruik, maar ook op maatschappelijke verandering. Om de bewustwording rond het thema te vergroten werkt AMG samen met enkele andere organisaties en instellingen die verbonden zijn in een groot netwerk. Via het Ministerie voor Sociale Zekerheid en Ontwikkeling is ook de nationale regering hierbij betrokken. Zo hopen we uiteindelijk om kindermisbruik te voorkomen.

Vecht u mee tegen seksuele uitbuiting en misbruik?

Nieuws uit het project

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring