Sponsoring Bahay Silungan

Een jongen werd door zijn moeder verkocht aan de leider van een motorclub, die hem uitbuitte. Een meisje is door haar ouders gedwongen om voor de webcam seksuele handelingen te verrichten. Het zijn slechts twee verhalen die het leed schetsen waar kinderen op de Filipijnen mee te maken krijgen. Tijdens de lockdown is het aantal slachtoffers van seksueel misbruik en uitbuiting nog eens verdrievoudigd.

Mayette (15) werd bevrijd van online misbruik

Wat houdt sponsoring van een kind uit Bahay Silungan in?

Opvang, begeleiding en re-integratie
Na een heftige periode van misbruik vinden kinderen in het opvangcentrum Bahay Silungan een tijdelijk onderdak. Samen met een maatschappelijk werker, psycholoog, therapeut, arts en een aantal verpleegkundigen leren zij hun trauma te verwerken én bereiden zij zich voor op re-integratie bij hun familie.

Vaak is dit na 2 jaar, maar dit kan door omstandigheden ook langer duren. Als re-integratie bij de familie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dader zich in de familiekring bevindt, wordt een andere oplossing gezocht. Pleegzorg of begeleid zelfstandig wonen zijn vaak ook goede opties. Ieder kind blijft ook na de re-integratie nog zo’n 2 jaar begeleiding ontvangen.

Christelijk onderwijs
Ook onderwijs is belangrijk bij het opbouwen van een hoopvolle toekomst, daarom gaan de kinderen elke dag naar een school in de buurt. In het opvangcentrum wordt er via Bijbelverhalen, gebeden, liederen en verwerkingen aandacht besteed aan het christelijk geloof. Op zondag wordt er een kerkdienst gehouden. Na re-integratie volgen de kinderen onderwijs op een school bij hen in de buurt.