Projectupdate Cashing in on Cashew – juni 2022

Cashing in on Cashew ondersteunt cashewboeren in Sierra Leone en bouwt mee aan een duurzame en eerlijke waardeketen voor cashews in het land. Sinds de start van het project in 2020 is er veel gebeurd. Ook wereldwijde ontwikkelingen, zoals de coronapandemie, hebben de resultaten fors beïnvloed. In 2021 zagen we een herstel. Hoewel niet alle doelstellingen zijn gehaald, zien we grote verbeteringen ten opzichte van het voorgaande jaar. In deze rapportage blikken we terug op het tweede projectjaar.

Meer cashews gekocht

In 2020 lukte het om bijna 12,5 ton ruwe cashews te kopen. Vorig jaar werd er 31,6 ton ruwe cashews ingekocht door onze partnerorganisatie. Dat is een mooie stap vooruit. Ook zien we dat de cashewsector vanaf de basis moet worden opgebouwd. De doelstelling om aan het einde van het derde projectjaar 450 ton ruwe cashews op te kopen, lijkt niet realistisch.

Het is lastig om een goed inzicht te krijgen in de handelsstromen in cashews. Er zijn concurrenten in de markt, maar er worden ook ruwe cashews naar Guinee gesmokkeld. Dat is voor de boeren financieel aantrekkelijk, omdat de kosten lager zijn en de Guineese valuta waardevaster is dan de Sierra Leoonse Leone. Hoeveel cashews via die route verkocht worden, is niet inzichtelijk.

Relatie betaald zich uit

Deze grote stijging in het ingekochte volume in vergelijking met 2020 is vooral te danken aan de relatie die Mel-O heeft opgebouwd met de boeren. In elk district bezoekt een veldwerker regelmatig boeren. Daarmee bouwen ze een relatie op met de boeren.

Plannen 2022

Dit jaar willen we verder inzetten op het versterken van de relatie met de boeren. Daarnaast hopen we dat Mel-O break-even draait met de ruwe cashews, waardoor er ruimte ontstaat om te investeren in bijenkolonies. We willen 1.000 bijenkolonies onder de boeren verdelen. De bijen leveren een belangrijke bijdrage in de bestuiving en daarmee in de kwaliteit en kwantiteit van de cashewoogst. Daarnaast levert de honing de boeren extra inkomsten op.

Resultaten 2021

31,6 ton

ruwe cashewnoten geleverd aan de exporteur

1.525

boeren getraind in post-harvest management

1.400

boeren getraind in optimaliseren van hun teelt

14

boerenclusters gestart

1.750

boeren zijn lid van een spaargroep (VSLA)

Training voor boeren

Partnerorganisatie CTF heeft in samenwerking met het Ministerie van Landbouw van Sierra Leone een training gegeven aan 631 nieuwe cashewboeren. Tijdens deze training leerden de boeren onder andere dat het voor de kwaliteit van de noten beter is om de noten niet te plukken, maar te wachten tot de cashewappel en -noot op de grond vallen.

Daarnaast volgden 525 boeren een training in post-harvest loss. Deze training focust op de stappen na de oogst. De boeren leren onder andere hoe ze de cashews moeten drogen en opslaan.

Boerenclusters

In 2021 zijn veertien nieuwe boerenclusters gestart. Daarmee komt het totaal aantal boerenclusters in het project op 22. Dit is een belangrijke stap in het opbouwen van de waardeketen. Tegelijk is dit ook een uitdaging. De boeren zijn niet gewend om samen te werken. Om de boerenclusters te starten investeren we veel in gesprekken met de boeren. In deze gesprekken leggen we de voordelen van samenwerking uit.

Export ruwe cashews

De laatste stap in de keten is, voorlopig, de export van de ruwe cashews naar Azië voor verdere verwerking. Op dit moment is er geen bedrijf in Sierra Leone dat de ruwe cashews kan verwerken. In 2020 exporteerden we geen ruwe cashews, omdat het volume relatief laag was en de transportkosten dat jaar erg hoog lagen. Vorig jaar is de gecombineerde oogst van 2020 en 2021, in totaal 43 ton, geëxporteerd.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring