Projectupdate Cashing in on Cashew – mei 2021

Vorig jaar startten we het project Cashing in on Cashew met het doel om de cashewboeren in Sierra Leone te verbinden aan de wereldmarkt. Er is wereldwijd veel vraag naar cashews en er wordt een goede prijs betaald voor deze noten. Daar ligt een kans voor boeren in het West-Afrikaanse land. Door de opbrengst van de boeren te verhogen en hen, via een exporteur, toegang te geven tot de wereldmarkt, kunnen de boeren een hoger inkomen verdienen. Daarmee komt er een nieuwe speler op de wereldmarkt voor cashews, maar belangrijker nog krijgen duizenden cashewboeren in het West-Afrikaanse land een beter inkomen. Het eerste jaar was niet het makkelijkste om een project te starten. De coronapandemie belemmerde en vertraagde een aantal activiteiten. Desondanks lukte het om mooie resultaten te boeken en leerden we belangrijke lessen.

In het turbulente jaar 2020 hebben we ingezet op het opbouwen van de keten. Daarbij liepen we tegen uitdagingen in de sector aan, maar werd het werk ook bemoeilijkt door de coronapandemie. Door de maatregelen die de overheid in de eerste helft van het jaar nam om verspreiding van het virus te voorkomen, kon er bijvoorbeeld niet tussen verschillende districten gereisd worden. Daardoor konden trainingen aan boeren niet gegeven worden en was het opstarten van boerengroepen ook lastiger.

Corona: extra steun voor boeren

De impact van de coronapandemie werkte ook door in de voedselvoorziening in Sierra Leone. De regering vroeg ngo’s om ondersteuning te bieden. Vanuit het consortium is een inventarisatie gemaakt van de grootste nood onder de boeren. Om de boeren van zaaizaad en pootgoed van snel groeiende gewassen te voorzien, is een campagne gestart, zodat er voldoende voedsel is in de dorpen. In totaal zijn er 6.000 bundels cassave, 5.000 bundels aardappels, 5.000 kilo sojabonen en 3.000 kilo sorghum uitgereikt aan 1.076 cashewboeren. Het is mooi om te zien dat alle partners bereid waren om (ook financieel) bij te dragen aan deze onverwachte ontwikkeling.

12,4 ton

ruwe cashewnoten geleverd aan de exporteur

1.000

boeren getraind

8

boerengroepen gestart met in totaal bijna 800 leden

750

boeren lid van een spaargroep

Ondersteuning van boeren

Een onderdeel van de training voor boeren is de biologische teelt. Met het project zetten we in op biologisch gecertificeerde cashews. Deze certificering biedt een hogere prijs voor de boeren en tegelijk is het een manier om de relatie met de boeren te verstevigen.

Kennismaken met wereldmarkt

Veel boeren hebben een verkeerd beeld van de prijs op de wereldmarkt. Daardoor dachten zij een hogere prijs te kunnen vragen voor de cashews. Het consortium investeerde in de informatievoorziening, zodat de boeren de ontwikkelingen in de cashewmarkt beter kunnen volgen. Ze krijgen bijvoorbeeld updates over prijzen en kwaliteit van de noten uit andere landen in de regio. Daarnaast hebben de boeren een voorlichting gehad over de dynamiek van de wereldmarkt en de voordelen die de link met de wereldmarkt heeft voor de boeren.

Nieuw op de wereldmarkt

Exportbedrijf Mel-O neemt de export van de cashews voor haar rekening neemt. In totaal kocht het bedrijf 12,4 ton ruwe cashews bij de boeren. Dat is minder dan de geplande 50 ton. Dit heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld de verkeerde verwachtingen die de boeren hadden over de prijzen. Ook waren niet alle boerengroepen opgestart tijdens het oogstseizoen, waardoor het lastiger was om de cashews op te kopen. Daar bovenop komt de impact van de cororonapandemie, waardoor zeker tijdens het begin van de oogst reizen heel lastig was. En we zien dat er in de grensgebieden handelaren uit buurland Guinee naar de dorpen komen. Zij smokkelen de ruwe cashews de grens over, waarmee ze exportkosten ontwijken.  Dit probleem is aangekaart op het Cashew Forum. Daarin zijn spelers uit de sector en de overheid vertegenwoordigd. Dit heeft geholpen want de autoriteiten hebben meer werk gemaakt van grenscontroles om smokkel te voorkomen.

Spaargroepen gestart

Voor boeren is het lastig om aan krediet te komen om te investeren in hun bedrijf. Daarom verenigen we boeren in spaargroepen, waarmee er in de dorpen kapitaal opgebouwd wordt. In 2020 zijn 750 boeren lid geworden van zo’n groep. De spaargroepen zijn een succesvolle manier om aan de financiële duurzaamheid te werken. De boeren sparen elk een deel van hun winst en dat geld wordt gedeponeerd in een kluis. Leden kunnen een lening afsluiten bij de spaargroep voor onverwachte uitgaven of om in hun bedrijf te investeren en ze kunnen natuurlijk hun gespaarde tegoed opnemen. De sociale controle binnen de spaargroepen is hoog, waardoor het risico op misbruik of wanbetaling heel beperkt is.

Cashing in on Cashew

Met het project Cashing in on Cashews willen we via de cashewteelt het inkomen van duizenden boeren verbeteren. Wereldwijd is er veel vraag naar cashews en Sierra Leone heeft een gunstig klimaat voor de cashewteelt. De cashewboeren in het land telen vooral voor de binnenlandse markt. Via trainingen leren de boeren duurzame teeltmethoden om hun oogst te optimaliseren. Daarnaast verenigen we de boeren in cooperaties en ondersteunen we deze boerengroepen. De cooperaties bundelen de oogst van de leden en verkopen de cashews aan Mel-O, een exporteur. Deze exporteur biedt de boeren een marktconforme prijs en exporteert de ruwe cashews. Met die aanpak bouwt Cashing in on Cashews aan een duurzame keten die cashewboeren in Sierra Leone laat profiteren aan de wereldmarkt

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring