Projectupdate uit Oeganda (juli 2021)

De afgelopen jaren zagen de imkers in Oeganda hun situatie verbeteren. Ook in 2020 zijn er mooie ontwikkelingen te zien. Een paar cijfers op een rij:

  • De opbrengst per bijenkast steeg van 6,5 kilo per kast in 2019 naar 8,5 kilo per kast in 2020
  • De kolonisatie van de bijenkasten steeg van 47% in 2019 naar 53% in 2020
  • 25% van de imkers heeft bijenhouden als voornaamste inkomstenbron

2020: coronapandemie

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de honingsector in Oeganda. Zeker in de eerste maanden van 2020 werden er stevige maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Tegelijk zagen we in deze crisis de kracht van samenwerking in de keten.

Februari tot juli is het belangrijkste oogstseizoen voor de imkers. In zes regio’s wordt dan de honing verzameld, goed voor 60% van de totale honingproductie. De verwachtingen voor het seizoen waren goed. Er was voldoende regen gevallen, voldoende bomen stonden in bloei en het aantal gekoloniseerde bijenkasten was hoger dan in 2019. Juist in deze maanden gold in 2020 in Oeganda een strikte lockdown. De regering legde binnenlandse reisrestricties op, waardoor de keten stokte. De verzamelcentra (Rural Transformation Centers, RTC’s) kochten de honing wel op, maar konden de honing niet doorverkopen aan verwerkers. Daardoor dreigde een situatie met volle pakhuizen en een lege portemonnee bij de RTC’s, terwijl de imkers niet al hun honing konden verkopen. Voor de imkers is het belangrijk om de honing snel te verkopen, want ze hebben geen goede locaties voor opslag.

Samenwerken loont

Het is mooi om te zien hoe de partners binnen het project de handen ineen sloegen om de situatie vlot te trekken. World of Bees zette een fonds op waarmee de verzamelpunten de honing konden blijven kopen en de imkers een inkomen hadden. Ook is er ingezet op transport van de grote voorraad honing naar World of Bees en andere opkopers.

Het concept waarmee we imkers trainen en via RTC’s koppelen aan verwerkers is een succes. De aanpak heeft zelfs de interesse gewekt van het Oegandese Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Het ministerie onderzoekt hoe het model op grotere schaal kan worden ingezet.

Opnieuw in lockdown

De laatste maanden loopt het aantal besmettingen met corona in Oeganda weer op. De overheid zag zich genoodzaakt opnieuw een lockdown in te stellen om de verspreiding van het virus in te perken. Hoewel de agrarische sector, en dus de imker, zoveel mogelijk worden ontzien, hebben de coronamaatregelen ook impact op het project. Het is bijvoorbeeld lastiger om de dorpen te bezoeken voor trainingen.

Reportage ‘Beekeeping for prosperity’

ViceVersa Global maakte een reportage over de impact van de bijen in Oeganda. In de reportage komt onder andere Akullo Immaculate, verbonden aan Busy Bees, aan het woord.

Resultaten

(t/m 2e kwartaal 2021)

5.261

imkers getraind in bijenhouden en ‘beekeeping as a business’

2.551

vrouwen getraind in imkeren

2.419

jongeren getraind in imkeren

255 ton

honing geoogst

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring