Projectupdate Werk en Opleiding Colombia (april 2022)

Shirley was een humeurig persoon, maar dat veranderde toen ze haar passie volgde en een bedrijf begon. Angie is doof en staat daardoor al meteen op achterstand als ze solliciteert. Dankzij een training leert ze een vak en droomt ze van een eigen bedrijf. Petronila was volgens iedereen in haar omgeving voorbestemd om cocada’s te verkopen, net als veel andere vrouwen. Ze kent de waarde van een diploma en besloot toch naar de vakschool te gaan. Hun uitdagingen zijn divers, maar het Werk en Opleiding-programma in Colombia biedt hen alle drie het duwtje in de rug om verder te komen.

Computervaardigheden belangrijker

De economische situatie in Colombia blijft uitdagend. De gevolgen van de pandemie zijn groot en er is veel onzekerheid. Het opheffen van verschillende maatregelen was positief voor de arbeidsmarkt, al is het herstel niet in elke sector even sterk zichtbaar. Tegelijk vragen werkgevers steeds vaker om minimaal  basiscomputervaardigheden. Conviventia paste de opleidingen en trainingen aan deze nieuwe eisen aan.

Om jongeren te ondersteunen naar werk is het steeds belangrijker om een goed netwerk met potentiële werkgevers op te bouwen. Het afgelopen jaar is hier veel in geïnvesteerd.

Sollicitatietraining

We ondersteunden jongeren met trainingen rond alle aspecten van solliciteren. De jongeren kregen voorlichting over goede vacaturesites, ondersteuning bij het opstellen van een cv en schrijven van een motivatiebrief en sollicitatietraining. In kleine groepen kregen jongeren specifieke training. Onder andere vluchtelingen uit Venezuela lopen tegen extra barrières aan. Met deze specifieke trainingen werden zij toegerust op die uitdagingen.

2022

De verwachtingen voor 2022 zijn iets positiever dan bij de start van 2021. Naar verwachting zullen er meer kansen zijn voor jongeren om aan het werk te gaan. Het aantal banen in de groothandel en retail, en voor digitale vaardigheden in onderwijs, zorg en bedrijfsmanagement zullen naar verwachting toenemen.

‘Door mijn beperking vond ik geen baan’

‘Ik heb geleerd dat mijn beperking geen obstakel is om succesvol te zijn, maar eerder een kans die ik leerde gebruiken,’ vertelt Angie Lorena Castro. De 29-jarige Colombiaanse volgt de opleiding Administratie aan de vakschool in Bogotá. Leven met een gehoorbeschadiging is niet eenvoudig, vertelt ze. Toch hoopt ze in de eerste maanden van 2022 haar vakopleiding af te ronden.

Vakonderwijs

Via de vereniging van vakscholen lobbyden we succesvol om de praktijklessen op de scholen te mogen geven. De opleidingen bestaan voor 80% uit praktijkonderwijs. Deze lessen kunnen niet op afstand gegeven worden. De opleidingen werden hybride opgezet, waarbij de jongeren online en op de vakschool lessen volgen.

Hybride onderwijs heeft een keerzijde. Over het jaar stopte 12% van de jongeren hun opleiding voordat ze die hadden afgerond. Dit is minder dan de helft van het landelijk gemiddelde van 25%. Maar het aantal jongeren dat stopt in de periode dat de  praktijklessen gegeven worden, is veel hoger.

De motivatie voor jongeren om te stoppen is divers. Er zijn jongeren die door familieomstandigheden hun opleiding moeten onderbreken. Een groot aantal jonge moeders bleef thuis om voor de kinderen te zorgen, andere jonge vrouwen werden zwanger en besloten daarom te stoppen. Een deel van de jongeren kan de (reis)kosten niet betalen om op de vakschool het onderwijs te volgen en stage te lopen. Een ander deel van de jongeren vond een baan.

Dat laatste is positief, want we willen jongeren ondersteunen naar werk. Maar jongeren zonder diploma  hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. We zoeken deze jongeren op en we sporen hen aan de opleiding af te maken.

252 jongeren hebben een vakopleiding afgerond

(doelstelling: 631)

60 jongeren vonden een baan

(doelstelling: 158)

15 jongeren starten een onderneming

(doelstelling: 0)

Job Booster

Jongeren die via Job Booster werk vonden verdienden tussen de 900.000 en 1.300.000 Colombiaanse peso (216-313 euro) per maand, afhankelijk van hun opleidingsniveau. Job Booster streeft ernaar dat de jongeren minimaal 10% boven het minimumloon verdienen. Eind 2021 is het minimumloon in Colombia met 10% verhoogt. Dat levert een extra uitdaging op voor werkgevers om hun personeel te betalen. En het is een extra uitdaging om hen te overtuigen de jongeren 10% boven het nieuwe minimumloon te betalen.

Jongeren met ondernemersambities ondersteunen we via Job Booster bij het starten van hun bedrijf. We ondersteunden 553 bedrijven, die samen 653 werkplekken vertegenwoordigen. Ze volgen verschillende trainingen om hun onderneming succesvol te maken. Daarnaast onderzochten we samen met startups welke problemen de jongeren ervaren en werkten we aan oplossingen. De jongeren verdienen tussen de 700.000 en 900.000 Colombiaanse peso (168-216 euro) per maand. De meeste jongeren hadden geen inkomen toen ze de onderneming startten. In dat opzicht verdienen ze een mooi inkomen. Tegelijk is het inkomen van de startups vaak te laag om stabiliteit te garanderen. Er is bijvoorbeeld weinig ruimte om te sparen voor investeringen.

2.987 jongeren hebben een training afgerond

(doelstelling: 3.200)

326 jongeren vonden een baan

(doelstelling: 300)

652 jongeren starten een onderneming

(doelstelling: 750)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring