2.850 kinderen naar school

Colombia is geen economisch zwak land, maar kent een context van geweld, misbruik en intimidatie. In de steden zijn enorme sloppenwijken ontstaan met problemen rondom veiligheid, hygiëne en intimidatie. In Colombia werken we samen met Conviventia om christelijk onderwijs te bieden aan kinderen en jongeren uit de levensgevaarlijke buitenwijken van Bogota en in het centrum van die stad.

De school waar deze kinderen naartoe gaan heet ‘Dios es Amor‘, God is Liefde. Het onderwijs is sterk gericht op persoonlijke waardigheid en is gebaseerd op christelijke waarden en normen. Hierdoor leren kinderen en jongeren zichzelf kennen en mogen ze rust vinden in God, in plaats van in drugs en geweld. De jongeren leren tijdens extra activiteiten hoe ze zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.

Naast eigen scholen biedt Conviventia ook naschoolse opvang. Kinderen krijgen hier niet alleen aanvullend onderwijs op het onderwijs van de overheid, maar de opvang zorgt er ook voor dat kinderen niet gaan zwerven op straat na schooltijd. Verder is er aandacht voor de training van docenten, zodat ze beter les leren geven. Ouders ontvangen begeleiding en kunnen naar diverse workshops.

Een hoopvolle toekomst

José Luis heeft inmiddels zijn studie afgerond en is nu professioneel violist. ‘Ik kan niet uitleggen hóe dankbaar ik ben voor de mensen van Conviventia. Ze werken elke dag hard, waardoor kinderen zoals ik een kans krijgen in dit leven en zelf de keuze hebben om te doen wat ze leuk vinden. In mijn geval is dat viool spelen. Dat geeft me echt voldoening!’

Sponsor een kind uit dit land

Doelstellingen

  • 2.850 kinderen ontvangen goed, christelijk onderwijs
  • Families worden sterker door training
  • Docenten leren beter lesgeven en creëren een veilige, stimulerende leeromgeving

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma