Leskwaliteit verbeteren

Om docenten goed op te leiden is een trainingshandleiding van goede kwaliteit nodig. Het INCE consortium heeft in 2023 de bestaande handleiding herzien. Inmiddels heeft het ministerie van Onderwijs de handleiding ook goedgekeurd en wordt deze breed ingezet!

Binnenkort starten 300 docenten met een training om hun leskwaliteit te verbeteren. Zij komen van verschillende scholen, waardoor hun opgedane kennis breed wordt verspreid. De getrainde docenten zullen zelf ook weer andere docenten gaan trainen. Zo verspreidt de kennis zich snel.

Werken aan inclusief onderwijs

In Benin zijn de meeste scholen niet ingericht op het geven van inclusief onderwijs. Kinderen met een handicap worden buitengesloten en kinderen met een ontwikkelingsachterstand stoppen vaak vroegtijdig met school, omdat ze niet de juiste begeleiding krijgen. INCE werkt hieraan: verschillende scholen nemen deel aan een programma om de inclusiviteit op hun school te vergroten.

Ook in de dorpen willen we het gesprek aanwakkeren. We brengen ouders samen om hen
bewust te maken van het belang van goed en inclusief onderwijs. Ook gaan we de dialoog
aan met de overheid. We zijn blij dat zij positief reageren en echt bereid zijn om hun
bijdrage te leveren!

Doelstellingen

  • Er is goed lesmateriaal beschikbaar voor docenten
  • Docenten volgen trainingen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert
  • Inclusief onderwijs is de norm

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over werken aan goed onderwijs

Ons sponsorprogramma in Benin