Werken aan goed onderwijs

Als jaren investeert Woord en Daad samen met haar lokale partner-organisatie Conviventia in christelijk onderwijs in Colombia. Om goed onderwijs voor de kinderen te waarborgen, zijn we begin 2023 gaan samenwerken in een breder consortium om het trainingsprogramma te ontwikkelen. Ieder jaar zullen zo’n 500-1.000 docenten starten met de training.

Inhoud van het trainingsprogramma

Tijdens het trainingsprogramma werken docenten door middel van theorie en opdrachten aan hun waardigheid als docent en ontwikkelen ze een duidelijke visie op goed onderwijs. Ook wordt er stilgestaan bij de capaciteit die hiervoor nodig is. Elk jaar bestaat uit 10 lesmodules waarin vaste thema’s aan bod komen. De docenten worden bijvoorbeeld uitgedaagd te reflecteren op hun eigen waarden en ontplooiing als docent. Ook thema’s als sociaal-emotioneel welzijn (van zowel docent als leerling) en competenties zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen en ICT-basisvaardigheden komen aan bod.

Gebaseerd op christelijke waarden

Het trainingsprogramma is gebaseerd op christelijke waarden en normen, maar we bieden het materiaal bewust op een neutrale manier aan. Zo kunnen ook docenten op publieke scholen meedoen en krijgen de christelijke waarden een bredere plek in de samenleving.

Diploma

Wanneer een docent het programma afrondt, krijgt hij of zij een officieel diploma. Dit diploma kan in de toekomst zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden voor de docenten.

Doelstellingen

  • Training van docenten die werkzaam zijn op de publieke sen private scholen in Colombia
  • Lobby met de overheid, zodat ze goed onderwijs verder implementeren in het land
  • Strategische samenwerking aangaan met verschillende organisaties om onderzoek te doen naar de resultaten van het project
  • Strategische samenwerking aangaan met organisaties die onderwijs adviesdiensten en financiële middelen aan kunnen bieden

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over goed onderwijs

Misschien vindt u dit ook interessant: