Werken aan goed onderwijs

Investeren in onderwijs

Als sinds 1976 investeren we samen met AMG Guatemala in christelijk onderwijs. Via 40 scholen en naschoolse opvangcentra worden jaarlijks meer dan 5.000 kinderen bereikt. Helaas zijn docenten in Guatemala vaak niet goed opgeleid. En dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor de leerprestaties van de kinderen. Om goed onderwijs voor de kinderen te waarborgen, hebben we in 2019 een trainingsprogramma ontwikkeld. Inmiddels hebben we ruim 80.000 docenten getraind!

Resultaat en impact!

De docenten worden geselecteerd door het Ministerie van Onderwijs. Sinds 2023 doen er uit alle departementen van Guatemala docenten mee. Dit betekent dat we impact hebben op landelijk niveau. Iets waar we best trots op zijn!

Gebaseerd op christelijke waarden

Het trainingsprogramma is gebaseerd op christelijke waarden en normen, maar is zodanig ontwikkeld dat het ook neutraal aangeboden kan worden op de publieke scholen. Elk jaar bestaat uit 10 lesmodules waarin vaste thema’s aan bod komen. De docenten worden bijvoorbeeld uitgedaagd te reflecteren op hun eigen waarden en ontplooiing als docent. Ook wordt er binnen het programma veel aandacht besteed aan thema’s als social-emotioneel welzijn (van zowel docent als leerling) en competenties zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen en ict-basisvaardigheden komen aan bod.

Uiteindelijk hopen we alle 150.000 docenten uit de publieke onderwijssector te bereiken. Als we uitgaan van zo’n 15-20 leerlingen per klas, dan maken we al snel het verschil bij honderdduizenden kinderen!

Doelstellingen

  • Training van ruim 100.000 docenten die werkzaam zijn op de publieke scholen in alle departementen van Guatemala
  • Lobby met de overheid, zodat ze goed onderwijs verder implementeren in het land
  • Strategische samenwerking aangaan met verschillende organisaties om onderzoek te doen naar de resultaten van het project
  • Strategische samenwerking aangaan met organisaties die onderwijs adviesdiensten en financiële middelen aan kunnen bieden

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over werken aan goed onderwijs

Misschien vindt u dit ook interessant: