Waardig werk voor jongeren

Dessie is een grote stad met zo’n 200.000 inwoners in het noorden van Ethiopië. Gambella is een stad met enkele tienduizenden inwoners in het oosten van het land. In beide steden heeft partnerorganisatie Hope Enterprises een vakschool.

Vaktraining sluit aan op arbeidsmarkt

De scholen bieden vaktrainingen aan die aansluiten op de arbeidsmarkt. De link met de arbeidsmarkt is cruciaal. Dan vinden jongeren sneller een baan. Jongeren die moeite hebben om een baan te vinden, worden hierin ondersteund door de JBS (Job & Business Service). Met een aanvullende training ondernemerschap begeleiden we jongeren bij het starten van een bedrijf.

Iedere jongere volgt een life skills training. Dit is een verzamelterm voor trainingen waarin de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren voorop staat. In deze lessen komen thema’s zoals werkhouding en motivatie, hygiëne en veiligheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid aan de orde.

Hoger startsalaris

Een goede vaktraining in combinatie met een professionele werkhouding betaald zich uit. Werkgevers zien het verschil van de life skills trainingen in de werkhouding van jongeren. Sommige werkgevers bieden jongeren van de vakscholen van Hope Enterprises een hoger startsalaris dan jongeren van een andere vakschool.

Weerbare vakscholen

Samen met Hope Enterprises investeren we in de organisatie van de vakscholen. De eerste stappen zijn gezet; het onderwijs is toegespitst op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en er is een stevig netwerk met bedrijven in de twee steden. Daarnaast werken we toe naar een moment waarop de scholen financieel onafhankelijk van Woord en Daad verder kunnen. De scholen maken hiervoor een plan.

Doelstellingen

(2022-2024)

  • 700 jongeren vinden een baan na het afronden van de training
  • 280 jongeren starten een onderneming
  • De vakscholen verbeteren hun financiële weerbaarheid en bieden trainingen die aansluiten op de arbeidsmarkt

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vakonderwijs Ethiopië is onderdeel van Werk en Opleiding