Afbouwen noodhulp

De eerste periode zullen we doorgaan met het uitdelen van onder andere voedsel. Zolang de bevolking geen alternatief heeft, is hiermee stoppen geen optie. In de loop van drie jaar willen we deze noodhulp stapsgewijs afbouwen en tegelijk werken aan alternatieve inkomsten. De kern van het project wordt gevormd door landbouwtrainingen waarmee boeren hun inkomen zullen vergroten.

Boeren naar de markt

De meeste inwoners van Fital leven van de landbouw. We gaan met deze gemeenschap aan de slag, want het land is vruchtbaar en er is voldoende vraag naar hun gewassen. Met een grotere oogst kunnen de boeren een deel verkopen. Daarmee verdienen ze geld en is er ruimte voor meer bedrijvigheid in de regio.

We beginnen met de training van 20 boeren verdeeld over vier dorpen. We moedigen de boeren aan om zelf een plan te maken voor de toekomst. Na een jaar van training zal elke boer twee of drie andere boeren in zijn/haar omgeving gaan coachen. Na het tweede jaar coacht ook elk van de tweede groep boeren twee of drie andere boeren. Daarmee verspreidt de verandering zich als een positieve olievlek over het gebied en wordt in korte tijd een groot aantal boeren bereikt.

Hechtere gezinnen

De training reikt verder dan de puur zakelijke kant van het boeren. De boeren worden uitgedaagd om samen met hun vrouw en kinderen te kijken naar de toekomst. In een samenleving waarin traditioneel de man het voor het zeggen heeft, betekent dit een grote verandering. Uit ervaringen in andere landen weten we dat gezinnen hechter worden en dat de positie van de vrouw verbetert door deze aanpak. Het leven verandert niet alleen economisch, ook achter de voordeur vindt een verandering plaats.

Ondersteuning zorgverleners

Naast deze praktische ondersteuning werken we samen met de lokale regering om meer bewustzijn te creëren onder de bevolking en binnen de lokale organisaties over de zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen. We ondersteunen zorgverleners met extra trainingen en we versterken netwerken binnen de gemeenschap om de zorg te ondersteunen.

Wat we willen bereiken

  • 820 boeren getraind in veeteelt en landbouw
  • 78 kilo groentezaad voor gezinnen met kwetsbare kinderen
  • 700 kippen voor 42 gezinnen met kwetsbare kinderen en 42 ouderen
  • 47.600 kilo graan/bloem voor 42 gezinnen met kwetsbare kinderen en 42 oudere

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Dit project is onderdeel van Noodhulp en Weerbaarheid