Projectupdate Drops4Crops Burkina Faso (juli 2022)

Met deze projectupdate willen we u op de hoogte stellen van de voortgang van de opslag van uien en aardappels in de magazijnen voor het Drops4Crops-project in Burkina Faso. Daarnaast vinden er nog steeds trainingen plaats op het gebied van alfabetisering en rekenen. We hopen u hiermee weer een indruk te geven van de voortgang van het project.

De uienoogst van 2021-2022 is behoorlijk tegengevallen, ongeveer de helft van voorgaande jaren. In
2021 is er veel minder regen gevallen en daardoor is er minder water in de bekkens voor irrigatie geweest. Als gevolg daarvan is de oogst veelal vanaf land verkocht en is er minder opgeslagen. In totaal is er 49 ton opgeslagen in 11 opslagplaatsen, waarvan 5 nieuwe magazijnen die gefinancierd zijn vanuit dit project. De prijzen zijn ook fors hoger: de uien zijn opgekocht voor 192 FCFA/kg, terwijl dat vorig jaar 113 FCFA/kg was. Op dit moment is er nog niets verkocht en is het wachten op een goede verkoopprijs. De coöperaties zijn nauw betrokken bij de registratie en het beheer van de opslagplaatsen. Jongeren in het gebied zijn ingezet om de coöperaties te ondersteunen bij de registratie van hoeveelheden en kosten. Dit om de boeren inzicht te geven in het de winstgevendheid.

We bedanken u voor uw steun en betrokkenheid bij het project Drops4Crops Burkina Faso.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring