Over het sponsorprogramma …

KINDSPONSORING
WERELDWIJD

Sierra Leone

In Sierra Leone leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Dat betekent dat meer dan 5 miljoen mensen niet in staat zijn een menswaardig bestaan op te bouwen, dat er onvoldoende toegang is tot veilig drinkwater, goed onderwijs en gezondheidszorg. Het sponsorprogramma van Woord & Daad biedt hoop in deze uitzichtloze omstandigheden in Sierra Leone. Onze partnerorganisaties EFSL (Evangelical Felloswhip of Sierra Leone) en CTF (Cotton Tree Foundation) werken samen met lokale scholen en andere organisaties om hoop te bieden aan honderden kinderen in het land.

Aantal gesponsorde kinderen in Sierra Leone:

917

De Filipijnen

Elk jaar worden de Filipijnen geteisterd door hevige stormen. Hierdoor is het voor veel Filipino’s erg moeilijk om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Terwijl sommige delen van de Filipijnen zich zeer snel ontwikkelen (met name de grote steden) zijn er ook gebieden die erg achterblijven. In het bergachtige noorden en bijvoorbeeld op het eiland Samar is de armoede een groot en hardnekkig probleem. Daarnaast is de invloed van Islamitisch radicalisme groot en heeft het land te maken met een uitgebreid drugsprobleem. Midden in dit turbulente land werkt onze partnerorganisatie AMG Phillipines aan een educatieprogramma onder kinderen en jongeren. Hierdoor krijgen de kinderen Bijbels onderwijs, voedsel en leren ze hoe ze als volwaardig burger in de samenleving kunnen staan.

Aantal gesponsorde kinderen in de Filipijnen:

2288

Colombia

Colombia wordt al sinds 1964 geteisterd door een bloedige burgeroorlog tussen de regering, guerillagroepen en (drugsgerelateerde) organisaties. Geweld en sociale onrust zijn aan de orde van de dag, met name in de grensregio’s, maar ook in de grote steden. Het sponsorprogramma in Colombia is gericht op het bieden van hoop in de onveilige buitenwijken van Bogota en Cartagena. In deze steden is het onderscheid tussen rijk en arm zeer schrijnend. Onze partnerorganisatie Conviventia biedt de kinderen een veilige schoolomgeving, christelijk onderwijs en waar nodig aanvullend voedsel en kleding. Daarnaast wordt de kinderen geleerd hoe ze kunnen omgaan met de gewelddadige omgeving waarin ze opgroeien. Ook wordt aanvullende hulp gegeven aan zeer kwetsbare gezinnen in de omgeving van de scholen.

Aantal gesponsorde kinderen in Colombia:

2538

Burkina Faso

Eén van de armste landen van de wereld is Burkina Faso. Er zijn geen havens, het grootste deel van het land is woestijngebied en de klimaatverandering trekt zijn sporen door het land. De grootste uitdagingen in dit land zijn de droogte, onderwijskwaliteit en de beschikbaarheid van eten en drinken. Samen met twee partnerorganisaties werkt Woord & Daad aan een onderwijsprogramma, verspreid over het land. Zowel in de grote steden als in de afgelegen en gevaarlijke gebieden in het noorden van het land, kunnen door het sponsorprogramma meer dan 3000 kinderen naar school. Zij krijgen daar de voeding die ze nodig hebben, goed christelijk onderwijs en de benodigde medische behandelingen en verzekeringen.

Aantal gesponsorde kinderen in Burkina Faso:

4841

Haïti

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Het land wordt al jaren geteisterd door corruptie. Dit zorgt voor grote onrust onder de bevolking. Daarnaast wordt het land regelmatig getroffen door extreem natuurgeweld. Na een verwoestende aardbeving in 2010 kwamen honderdduizenden Haïtianen om het leven. In deze onrustige omstandigheden werkt Woord & Daad met twee partnerorganisaties die samenwerken met tientallen scholen in het land. Meer dan 6000 kinderen kunnen door de steun van Nederlandse sponsors naar school en ontvangen christelijk onderwijs en de eerste levensbehoeften.

Aantal gesponsorde kinderen in Haïti:

5876

Guatemala

In een land wat steeds meer wordt ontdekt door westerse toeristen, is het onderscheid tussen rijk en arm nog steeds heel groot. Guatemala staat bekend als een land waar veel geweld is, en hiervan zijn kinderen vaak de dupe. Ouders zijn vaak niet in staat hun kinderen een veilige omgeving te bieden of te zorgen dat ze de basisbehoeften als voedsel en kleding kunnen krijgen. Door het sponsorprogramma krijgen deze kinderen een veilige schoolomgeving en christelijk onderwijs en wordt voorzien in deze basisbehoeften. Het doel van het programma is om deze kinderen de kans te bieden om te ontsnappen aan de cirkel van armoede en geweld waarin ze zitten. Op dit moment zijn er meer dan 5000 kinderen die meedoen in het programma van onze partnerorganisatie AMG.

Aantal gesponsorde kinderen in Guatemala:

5515

Benin

Eén van de armste landen van het Afrikaans continent is Benin. In het noorden van het land werken we met onze partnerorganisatie DEDRAS aan het onderwijs in Benin. In de kleine gemeenschappen in het noorden is de matige onderwijskwaliteit een groot probleem. Door middel van het samenwerken met scholen, kan onze partnerorganisatie de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en er daarmee voor zorgen dat de sponsorkinderen in Benin kwalitatief goed onderwijs, voldoende voedsel en zorg van goede kwaliteit ontvangen. Daardoor wordt kinderen en jongeren perspectief geboden om te ontkomen aan de cirkel van armoede.

Aantal gesponsorde kinderen in Benin:

479

India

India is één van de snelst groeiende economieën ter wereld, en toch is de armoede groot en wijdverspreid. Met name in de grote steden is het verschil tussen rijk en arm schrijnend en voor het oog onoverbrugbaar. Cultuur en religie houden dit onderscheid helaas in stand. In samenwerking met drie lokale organisaties streeft Woord & Daad ernaar om toekomstperspectief te bieden aan kinderen en jongeren die opgroeien in schrijnende armoede in Centraal- en Oost-India. De kinderen ontvangen eten en drinken, gezondheidszorg en goed christelijk naschools onderwijs. Dit laatste komt echter wel steeds meer onder druk te staan door het anti-christelijke overheidsbeleid onder de huidige premier van India.

Aantal gesponsorde kinderen in India:

3493

Bangladesh

In het overwegend Islamitische Bangladesh is een zeer kleine minderheid christen. Deze groep wordt vaak gestigmatiseerd en achtergesteld. Ook is het in Bangladesh niet mogelijk om christelijk onderwijs aan te bieden aan niet-christenen. Daarom heeft Woord & Daad in samenwerking met haar partnerorganisatie als focus om christelijk onderwijs te bieden aan christelijke kinderen, om hiermee deze minderheidsgroep te ondersteunen een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen. Naast het christelijk onderwijs ontvangen de sponsorkinderen ook voedsel, drinken, medische zorg en goede sanitaire voorzieningen.

Aantal gesponsorde kinderen in Bangladesh:

965

Ethiopië

Een land met een turbulente geschiedenis, wat vaak te lijden heeft van zeer grote droogte. Daarnaast ligt het land geografisch gezien in een moeilijke regio waar veel onrust en (burger-)oorlogen zijn. Ook op dit moment is Ethiopië nog niet rustig en zijn er regio’s die erg gevaarlijk zijn. De programma’s van Woord & Daad zorgen ervoor dat jongeren en kinderen de kans krijgen om te ontsnappen uit de armoede, door goed onderwijs te krijgen. Hierdoor werken we aan de toekomst van deze kinderen en daarmee aan de toekomst van Ethiopië.

Aantal gesponsorde kinderen in Ethiopië:

3485

/ UW STEUN MAAKT VERSCHIL

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring