Ons sponsorprogramma in:
Burkina Faso

505

Kinderen in het programma

6

Scholen waar de kinderen opzitten

47,7%

Leeft onder de armoedegrens van $1,25 per dag

Over Burkina Faso

Burkina Faso is ongeveer zeven keer groter dan Nederland en ligt in het westen van Afrika. Sinds enkele jaren neemt het aantal terroristische aanslagen in Burkina Faso en de omliggende landen toe. Ongeveer 60% van de bevolking is moslim. Christenen vormen een minderheid van 20% van de bevolking. De afgelopen jaren leefden christenen en moslims vredig naast elkaar, maar de onrust neemt toe.

Het onderwijs

De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, maar het land heeft vaak te kampen met ernstige droogte. Daarnaast is in Burkina Faso een groot tekort aan goed geschoolde leerkrachten. Het schoolbudget is vaak niet toereikend om te investeren in scholing en lesmateriaal. Woord en Daad werkt via het International Network of Christian Education (INCE) op landelijk niveau aan onderwijsverbetering. Op lokaal niveau werken we samen met partnerorganisatie AEAD.

/ PARTNERORGANISATIE AEAD

De partner

AEAD is werkzaam in het noorden van Burkina Faso en investeert in verbetering van het onderwijs op lokaal niveau. Met deze investering wil AEAD de kwaliteit van het onderwijs dusdanig verbeteren zodat kinderen in de toekomst financieel onafhankelijk zijn. Dit doet AEAD door voor elk sponsorkind een bankrekening te openen als zij in het programma wordt opgenomen. Regelmatig wordt daar een kleine bijdrage op gestort. Als kinderen afgestudeerd zijn krijgen ze dat mee. Hiermee wil AEAD kinderen bewust maken dat sparen belangrijk is. Ook krijgen zij een steuntje in de rug als ze in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien.

‘Vorig jaar heb ik de basisschool afgerond! Dat jaar werd ik ook ziek; ik kreeg lepra, waardoor mijn onderbenen verlamd raakten en mijn hersenen werden aangetast. Dankzij het sponsorprogramma kreeg ik goede medische zorg. Ik werd beter en kon weer naar school!’
Catherine Kaboré 

/ SPONSORKINDEREN IN DIT LAND

Meer informatie

over het sponsorprogramma in dit land
sponsoreenkind@woordendaad.nl of 0183-611874

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring