Ons sponsorprogramma in:
Burkina Faso

3.484

Kinderen in het programma

49

Scholen waar de kinderen opzitten

43,7%

Leeft onder de armoedegrens van $1,25 per dag

Over Burkina Faso

Burkina Faso is ongeveer zeven keer groter dan Nederland en ligt in het westen van Afrika. Sinds enkele jaren neemt het aantal terroristische aanslagen in Burkina Faso en de omliggende landen toe. Ongeveer 60% van de bevolking is moslim. Christenen vormen een minderheid van 20% van de bevolking. De afgelopen jaren leefden christenen en moslims vredig naast elkaar, maar de onrust neemt toe.

Het onderwijs

De economie is vrijwel volledig afhankelijk van landbouw, maar het land heeft vaak te kampen met ernstige droogte. Daarnaast is in Burkina Faso een groot tekort aan goed geschoolde leerkrachten. Het schoolbudget is vaak niet toereikend om te investeren in scholing en lesmateriaal. Woord en Daad werkt via het International Network of Christian Education (INCE) op landelijk niveau aan onderwijsverbetering. Op lokaal niveau werken we samen met partnerorganisatie AEAD.

/ PARTNERORGANISATIE CREDO

De partner

CREDO werkt in veel verschillende gebieden in Burkina Faso. Daarom heeft CREDO regionale coördinatoren in dienst die verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van de administratie van de scholen in het desbetreffende gebied. Alle kinderen uit het sponsorprogramma van CREDO zijn aangesloten bij een medische verzekering. De meeste sponsorkinderen gaan naar een overheidsschool en ontvangen aanvullend christelijk onderwijs.

‘Vorig jaar heb ik de basisschool afgerond! Dat jaar werd ik ook ziek; ik kreeg lepra, waardoor mijn onderbenen verlamd raakten en mijn hersenen werden aangetast. Dankzij het sponsorprogramma kreeg ik goede medische zorg. Ik werd beter en kon weer naar school!’
Catherine Kaboré 

/ SPONSORKINDEREN IN DIT LAND

Meer informatie

over het sponsorprogramma in dit land
sponsoreenkind@woordendaad.nl of 0183-611874

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring