Ons sponsorprogramma in:
Colombia

2.482

Kinderen in het programma

4

Scholen waar de kinderen opzitten

49,6%

Leeft onder de armoedegrens van $1,25 per dag

Over Colombia

Colombia is van oorsprong een Spaanse kolonie die in 1819 onafhankelijk werd. Instabiliteit en geweld keerden in het verleden regelmatig terug en vandaag de dag wordt er op enkele plekken in het land nog steeds gevochten. De gevechten vinden vooral plaats op het platteland, waardoor veel gezinnen naar de steden vluchten. Colombia is geen economisch zwak land, maar kent een context van geweld, misbruik en intimidatie. In de steden zijn enorme sloppenwijken ontstaan met problemen rondom veiligheid, hygiëne en intimidatie. Daarom investeert onze partnerorganisatie Conviventa in veiligheid, gezondheidszorg en voorlichting.

Onderwijs in Colombia

De kwaliteit van het onderwijs op overheidsscholen is niet goed, omdat er een tekort is aan goed geschoolde leerkrachten. Woord en Daad werkt op landelijk niveau aan onderwijsverbetering. Ook onze partnerorganisatie Conviventa werkt veel samen met de overheid om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op lokaal niveau ontvangen leerkrachten bijvoorbeeld trainingen.

/ PARTNERORGANISATIE CONVIVENTIA

De partner

In de gebieden waar Conviventia werkt, wonen de mensen in leefgemeenschappen. Het verschil tussen rijk en arm is daar groot, waardoor er regelmatig sprake is van geweld en intimidatie.Tijdens het selectieproces voor de toelating op de scholen krijgen kinderen uit kwetsbare gezinnen voorrang, maar ook andere kinderen zijn welkom.

Door de gewelddadige context van de werkgebieden is een goede en brede investering in de gemeenschap belangrijk. Door samen te werken kan een duurzame verandering in de totale gemeenschap ontstaan. Op de scholen komen niet alleen de kinderen samen, maar ook de ouders. Zij worden gemotiveerd om leiderschap te tonen, het gesprek met elkaar aan te gaan, proactief te zijn en te zorgen voor een samenhang binnen de gemeenschap.

‘Het christelijke onderwijs heeft mij en mijn familie veranderd. Dankzij de steun kan ik nu naar het hoger onderwijs. Op de basisschool leerde ik over de Bijbel en de christelijke waarden. Ik ga regelmatig naar de kerk en probeer het geloof uit te dragen. Ik wil Gods liefde laten zien!’
– Yehicol (18)

/ SPONSORKINDEREN IN DIT LAND

Meer informatie

over het sponsorprogramma in dit land
sponsoreenkind@woordendaad.nl of 0183-611874

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring