Veel gestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN
OVER SPONSORING

/ ALGEMENE VRAGEN

Waarom zou ik een kind sponsoren?

Wereldwijd groeien veel kinderen op in grote armoede. Deze armoede kent verschillende vormen. Armoede is het opgroeien in een gezin waar de ouders geen inkomen hebben. Armoede is ook het opgroeien in een zeer onveilige omgeving in de buitenwijken van een grote stad, of geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg.

Woord en Daad werkt wereldwijd aan de bestrijding van armoede. Wij geloven dat onderwijs één van de belangrijkste middelen is om aan de armoede te ontstijgen. Door het sponsoren van een kind, krijgt dit kind toegang tot onderwijs en wordt dit kind voorzien in de basisbehoeften. Hierdoor krijgt het kind de kans om aan armoede te ontstijgen en daarmee ontstaat hoop voor de toekomst. Niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin en de omgeving waarin het kind leeft.

Maakt sponsoring echt het verschil?

Wij geloven dat het steunen van een kind écht verschil maakt in zijn/haar leven. Niet alleen omdat het kind door de financiële bijdrage toegang heeft tot goed christelijk onderwijs, maar ook omdat er iemand in Nederland is die aan dit kind denkt. We krijgen vaak te horen van (voormalig) sponsorkinderen dat zij zich enorm gesteund voelden door de brieven, de aandacht en het gebed van hun sponsor. Deze aandacht maakt het verschil in het leven van veel kinderen die in uitzichtloze situaties opgroeien.

Kan ik een kind sponsoren, maar niet corresponderen?

Er zijn verschillende redenen waarom u niet één op één aan uw sponsorkind gekoppeld wilt zijn. Bijvoorbeeld als u liever niet met uw sponsorkind wilt corresponderen.

In dat geval kunt u zich aanmelden als anonieme sponsor via deze pagina.

Waar wordt de sponsorbijdrage aan besteed?

Door de bijdrage van €30,-…

 • Kan het sponsorkind veilig naar school;
 • Ontvangt hij/zij christelijk onderwijs;
 • Krijgt hij/zij voedzaam en gezond eten en drinken;
 • Heeft hij/zij toegang tot gezondheidszorg;
 • Krijgt hij/zij indien nodig goede kleding.

Voor een aantal sponsorprojecten vragen we een bijdrage van €50,- per maand. Naast bovenstaande ontvangt het kind dan ook onderdak.

Van uw bijdrage wordt ook €1,- per maand gebruikt voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs wereldwijd, waar ook uw sponsorkind van profiteert. Klik hier als u hierover meer wilt weten. Van uw bijdrage gaat 7,5% naar overheadkosten die bij Woord en Daad worden gemaakt.

Kan de sponsorbijdrage worden verhoogd?

Eens in de paar jaar bekijken we of een verhoging nodig is, om zo de kinderen in het programma goed te kunnen blijven ondersteunen. Hierover krijgt u uiteraard tijdig bericht.

Sponsors die zich aanmelden stemmen in met de volgende voorwaarde:
Woord en Daad heeft het recht in de toekomst de maandelijkse sponsorbijdrage eenzijdig te wijzigen en door te voeren. Als u sponsor wordt stemt u daar dus al bij voorbaat mee in. Hierover zullen wij u altijd vroegtijdig op de hoogte brengen. Ook geven wij uitleg waarom zo’n wijziging wordt doorgevoerd. U kunt dan ten allen tijden beslissen om uw sponsoring te beëindigen. 

In welke landen kan ik een kind sponsoren?

Op dit moment kunt u in 12 landen een kind sponsoren bij één van onze 16 lokale partnerorganisaties. De komende jaren willen we ons sponsorprogramma verder uitbreiden.

Is het sponsorprogramma in alle landen hetzelfde?

Het werk van Woord en Daad vindt plaats in zeer verschillende contexten, op drie verschillende continenten. Daarom is ook de invulling van het sponsorprogramma niet overal hetzelfde. In sommige landen is veiligheid een groot probleem, terwijl in andere landen voedsel of goede gezondheidszorg weer de grootste uitdaging is. Onze programma’s zijn erop gericht om te voorzien in de behoeften van kinderen in verschillende contexten. Daarom is ook per land de aanpak anders. Wat wel overal hetzelfde is, is dat de gesponsorde kinderen christelijk onderwijs krijgen.

Zijn alle sponsorkinderen christelijk?

In het sponsorprogramma van Woord en Daad zitten niet alleen christelijke kinderen. U leest er meer over via deze link: woordendaad.nl/religie.

/ SPECIFIEKE VRAGEN

Hoe kan ik inloggen op MijnWoordenDaad?

Op deze pagina leest u hoe u in 4 stappen een account kan aanmaken op MijnWD. Of ga naar: www.woordendaad.nl/voor-sponsors/mijn-woord-en-daad/

Welke kinderen komen in aanmerking voor het sponsorprogramma?

De missie van het sponsorprogramma is om te werken met kinderen uit de allerarmste families en gemeenschappen, ongeacht ras of religie.

De lokale partnerorganisaties waarmee Woord en Daad werkt, hebben een selectiebeleid dat past bij de context van het land. Wat hierin wordt meegenomen is de mate van armoede waarin het kind en de familie leeft en of het kind opgroeit in een kwetsbare en uitzichtloze situatie.

Tot welke leeftijd blijft mijn sponsorkind in het programma?

In principe worden kinderen gesteund tot hun 18e levensjaar. Dit kan, in het geval van een vervolgstudie, tot maximaal het 22e levensjaar worden verlengd.

Kan het zijn dat een kind voortijdig uit het programma gaat?

Dit komt voor, en het kan zowel positieve als negatieve redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de ouders van het kind een betere baan hebben gekregen, en dat daardoor de steun uit Nederland niet meer nodig is. Een voorbeeld van een negatieve reden is dat het kind door de ouders naar huis is gehaald om thuis te helpen met werken op het land. Meer lezen? Ga naar: woordendaad.nl/waarom-verlaat-een-kind-het-sponsorprogramma/

Ben ik de enige sponsor van mijn sponsorkind?

Ja, er is maximaal 1 sponsor per sponsorkind.

Hoe kan ik mijn sponsoring stopzetten?

U kunt uw sponsoring stopzetten via deze pagina, maar ook telefonisch of via de e-mail. Het is ook mogelijk om uw sponsoring over te zetten naar een familielid of bekende van u, zodat de steun aan het kind voortgezet kan blijven worden. Wilt u sponsoring overzetten, klik dan hier.

/ VRAGEN OVER DE SPONSORPOST

Hoe kan ik een brief sturen aan mijn sponsorkind?

Kinderen vinden het heel waardevol om post uit Nederland te ontvangen. Een brief, kaart of tekening sturen kan digitaal via MijnWoordendaad of per post via het kantoor van Woord en Daad. Klik hier voor alle informatie.

Hoe weet ik of mijn post aan komt?

Alle post die via MijnWD en via het kantoor van Woord en Daad wordt gestuurd, krijgt een track & trace code mee. Wij houden goed in de gaten of de verstuurde post aankomt, en ondernemen actie als de post lang bij een douane blijft liggen. We werken aan een manier om u te kunnen informeren wanneer de post is bezorgd bij uw sponsorkind, maar dit is administratief best een uitdaging.

Kan ik ook een kind sponsoren als ik geen brieven kan/wil schrijven?

Dit kan zeker! Er zijn dan twee keuzes die u kunt maken:

 • Steun een kind via anonieme sponsoring: U steunt nog steeds een kind, maar er is geen correspondentie van en naar het kind.
 • Maak gebruik van onze vrijwilligers. Woord en Daad heeft vaste vrijwilligers die brieven schrijven naar kinderen die geen post ontvangen. U kunt dit aangeven bij aanmelding, of contact met ons opnemen via sponsoreenkind@woordendaad.nl

Hoe vaak ontvang ik post van mijn sponsorkind?

U ontvangt de volgende correspondentie van uw sponsorkind:

 • 2x per jaar een brief
 • 1x per jaar een voortgangsrapport
 • 1x per jaar een nieuwe foto

Het kan voorkomen dat één van de documenten niet (tijdig) bij u aankomt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door onrust in het land, onvoorziene omstandigheden bij onze partnerorganisatie of het kind, of problemen met de post in het land waar het kind woont. Woord en Daad doet er alles aan om minimaal de bovengenoemde documenten jaarlijks aan u toe te sturen.

Schrijft mijn sponsorkind de brieven zelf?

Woord en Daad stimuleert het dat de kinderen de brieven zelf schrijven. Uiteraard zijn de jongste kinderen (nog) niet in staat de brieven zelf te schrijven, en worden ze geholpen bij het schrijven. Ook bij oudere kinderen komt het voor dat ze geholpen worden met het schrijven, bijvoorbeeld als ze het moeilijk vinden om zelf iets te schrijven. In sommige landen worden de brieven klassikaal geschreven, en kunnen kinderen zelf aanvullingen doen op het klassikale voorbeeld.

Het niveau van de brieven/tekeningen die ik krijg, is niet wat ik verwacht. Hoe kan dat?

Het kan voorkomen dat kinderen, ook al zitten ze al op de middelbare school, nog brieven schrijven van een laag niveau of tekeningen sturen die erg eenvoudig zijn. Houd er rekening mee dat niet alle kinderen schrijf- of tekentalent hebben. Ook leven veel kinderen in onze projecten in een land waar een praatcultuur is, en geen schrijfcultuur. Woord en Daad ondersteunt partners zo veel mogelijk om kinderen een persoonlijke brief op niveau te schrijven.

De brieven die ik krijg zijn onpersoonlijk of vaak hetzelfde. Hoe komt dat?

Het kan gebeuren dat kinderen in brieven uw vragen niet beantwoorden. Het kan ook zijn dat de brief die u krijgt veel lijkt op de vorige brief. Houd er rekening mee dat het kind vaak geen heel dynamisch en afwisselend leven heeft, en dus ook niet veel heeft om over te vertellen, behalve de voortgang op school. Ook kan het zo zijn dat kinderen het moeilijk vinden om hierover te vertellen, uit bescheidenheid of omdat ze het niet gewend zijn.

Ik krijg mijn post retour, wat moet ik doen?

Het retour krijgen van post kan veel verschillende redenen hebben. De meest voorkomende redenen zijn de douane en het feit dat onze partnerorganisaties niet altijd een seintje krijgen dat de post klaar ligt. Als u post terug krijgt kunt u deze opnieuw opsturen naar het kantoor van Woord en Daad. Wij zullen dan zorg dragen voor de juiste verzending.

Stuur de post dan naar:
Stichting Woord en Daad
Postbus 560
4200 AN Gorinchem

/ CONTACT MET MIJN SPONSORKIND

Kan ik persoonlijk contact hebben met mijn sponsorkind?

Wij ontmoedigen het om buiten Woord en Daad om contact te hebben met uw sponsorkind. Dit kan wederzijdse verwachtingen scheppen die niet realistisch of haalbaar zijn voor u of het kind. Deel daarom geen persoonlijke gegevens en laat communicatie met het kind altijd via Woord en Daad lopen.

Kan ik mijn sponsorkind bezoeken?

Dit is mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. Woord en Daad organiseert soms sponsorreizen, maar u kunt ook op eigen initiatief uw sponsorkind bezoeken. Dit gebeurt wel altijd in overeenstemming met Woord en Daad en de desbetreffende partnerorganisatie.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

 • Bekijk hier onze privacyverklaring