Business Platform – hoe werkt het?

Samen met andere ondernemers op maat betrokken bij een project

Het Business Platform is een netwerk van ca. 70 Nederlandse christenondernemers. Platformleden zijn passend betrokken bij projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Ook u laten we graag op een bij u passende manier betrokken zijn bij ons werk! Dit kan variëren van het ontvangen van schriftelijke projectrapportage en meetings bijwonen waarin over de projectvoortgang wordt gesproken tot meedenken en tijd en expertise inzetten. Ieder Business Platformlid is gekoppeld aan een project dat hij of zij zelf heeft uitgekozen. Leden krijgen de kans het project te bezoeken dat zij steunen. Rondom verschillende projecten bestaan ondernemersteams. ‘Ondernemen doorgeven’ is ons doel, geïnspireerd vanuit christelijke overtuiging.

Deelname aan het Business Platform van Woord en Daad biedt uw bedrijf de unieke kans bij te dragen aan een hoopvolle toekomst voor mensen in ontwikkelingslanden. Daarnaast is een Business Platform-team een mooie gelegenheid voor ontmoeting met andere christen ondernemers en uitbreiding van uw netwerk. Als individueel lid bent u ook onderdeel van ons brede bedrijvennetwerk. Daarvoor organiseert Woord en Daad jaarlijks een inspirerende bijeenkomst en ontvangt u drie keer per jaar het ondernemersmagazine Daadkracht.

Contact & aanmelden

Wilt u meer informatie over de wijze waarop u zelf betrokken kunt raken en over de projecten die u kunt steunen? Neem contact op met Arjen Bulk via a.bulk@woordendaad.nl.

Hieronder ziet u de logo’s of namen van een aantal Business Platform-leden.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer