Vele tienduizenden kinderen ontvingen dankzij sponsoring christelijk onderwijs, praktische ondersteuning, verbinding en gebed. Door de jaren heen hebben we het concept steeds aangepast en is het meegegroeid met ons totale onderwijsprogramma. Na vijf decennia zien wij sponsoring dan ook nog steeds als een waardevol concept. Zes redenen:

 1. Het sponsorprogramma zorgt voor verbinding
  De kracht van het sponsorprogramma is dat er sprake is van verbinding. We vinden het belangrijk dat we bijdragen aan het leggen van verbindingen in Gods veelkleurige, wereldwijde Koninkrijk. Doordat er een persoonlijke band gelegd wordt met een kind, willen we niet alleen bij het kind, maar óók bij de sponsor een beweging op gang brengen. Verbinding verdiept de impact van het programma, omdat de gesponsorde kinderen zich vaak aangemoedigd voelen doordat een ander in hen gelooft en voor hen bidt.
 2. Sponsoring verbetert de financiële situatie van gezinnen, en dat heeft een stapeleffect
  In ongeveer 50 jaar hebben meer dan 100.000 kinderen de kans gekregen om onderwijs te volgen. Ook zijn zij en hun gezinnen ondersteund in dagelijkse levensbehoeften. In de loop van de jaren zijn vele verhalen opgetekend waarin mensen vertellen over wat dit voor hen betekend heeft. Doordat een kind in het sponsorprogramma opgenomen was, hadden gezinnen letterlijk een financiële zorg minder. Daardoor kwam er vaak ruimte om andere kosten te dragen. Uiteindelijk maakt een kleine maandelijkse bijdrage daardoor een groot verschil.
 3. Sponsoring betekent scholing voor kinderen uit de armste gezinnen, en onderwijs geeft toekomst
  Kinderen die een plek krijgen in het sponsorprogramma, hebben toegang tot christelijk onderwijs. Dat is de plek waar ze kunnen werken aan hun toekomst. In een stimulerende omgeving, met betrokken leerkrachten, de extra begeleiding die zij nodig hebben én de wetenschap dat hun sponsor in hen gelooft. En wat bijzonder is: dankzij christelijk onderwijs kwamen veel kinderen tot geloof in Christus. Ook daarover hebben wij veel voormalige sponsorkinderen horen getuigen.
 4. Sponsoring is ingebed in een groter geheel
  Sponsoring staat niet op zichzelf. Naast het individueel steunen van kinderen in het sponsorprogramma werkt Woord en Daad aan het in gang zetten van de nodige veranderingen in de bredere samenleving. Denk aan een goede onderwijskwaliteit, aan het tegengaan van uitbuiting, het versterken van de positie van kinderen en ouders, het vergroten van (jeugd)werkgelegenheid. Via elk gesponsord kind komt maandelijks 1 euro terecht bij het internationale netwerk voor christelijk onderwijs. Juist door deze integrale aanpak worden ook de oorzaken van armoede aangepakt en tegengegaan.
 5. Sponsoring wordt altijd vormgegeven door lokale partners
  Onze partnerorganisaties vormen in de landen waar we werken de kracht van ons sponsorprogramma. Juist door de samenwerking met hen zijn we aanwezig in de haarvaten van de samenleving. Deze partners kennen de mensen, weten van gevoeligheden, spreken de taal, kennen de gebruiken, zijn onderdeel van de gemeenschappen en hebben een doorslaggevende stem in de aanpak. Zij zijn ter plekke het aanspreekpunt en het gezicht van het sponsorprogramma.
 6. Voormalig sponsorkinderen worden vaak zelf sponsor of ambassadeur
  Door de jaren heen hebben we vaak gezien dat voormalig gesponsorde kinderen later zélf besloten sponsor te worden. Zij steunen een kind in hun omgeving met een financiële bijdrage en met gebed. Omdat ze uit eigen ervaring weten hoe dit een kind hoop biedt voor de toekomst. Ook zien we dat voormalig sponsorkinderen geregeld bijdragen als vrijwilliger bij onze partnerorganisaties.

Aandachtspunten

Naast de vele positieve kanten aan sponsoring zien wij ook aandachtspunten. Dit overzicht geeft weer hoe we met deze aandachtspunten omgaan:

 • Het is belangrijk dat we kinderen nooit loszingen van hun gezin en hun omgeving. Uiteraard hebben ouders altijd de eerste verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Vaak worden ouders ook betrokken bij activiteiten op school. We zorgen dat ouders van kinderen in het sponsorprogramma geïnformeerd zijn over wat deelname aan het sponsorprogramma voor hun kinderen betekent. In de communicatie hierover spelen onze partnerorganisaties een belangrijke rol.
 • Daarnaast kijken wij en onze partnerorganisaties mee in het contact tussen kinderen en hun sponsor. Dat is belangrijk om risico’s tegen te gaan. Ook besteden we veel aandacht aan het respectvol vormgeven van onze communicatie. Daarin ligt ook een rol voor onze sponsors, waarin wij hen graag ondersteunen. Voor mensen die liever geen direct contact hebben, is er anonieme sponsoring.
 • Onze partners gaan op integere wijze om met het verschil tussen gesponsorde en niet-gesponsorde kinderen in de klas. Individuele giften worden bijvoorbeeld niet meer toegestaan, om ongelijkheid en jaloezie tegen te gaan. Veel elementen van het sponsorprogramma, zoals verbetering van de onderwijskwaliteit, richten zich op de hele klas, waardoor ook niet-gesponsorde kinderen daar positieve effecten van ondervinden.
 • Verder bezinnen we ons voortdurend op nieuwe ontwikkelingen die aan ons sponsorprogramma raken, waaronder privacy en AI. Daarin laten we ons waar nodig voeden door experts en voeren we het gesprek met onze partnerorganisaties wereldwijd.
Meer over kindsponsoring