Aan het woord is Arjen Bulk, accountmanager bedrijven bij Woord en Daad. Dagelijks spreekt hij met deze belangrijke groep donateurs. Hij draagt de betrokken ondernemers een warm hart toe: ‘Zonder hen draait het niet. Ze steunen ons niet alleen in financiële zin, maar zijn ook inhoudelijk betrokken op de projecten. Zo leren we van hen.’

Bedankt!

Om de betrokken ondernemers te bedanken wordt er dit jaar een bedankevent voor ondernemers georganiseerd in de regio Noord, regio Midden-Oost en regio Zuid-West. Arjen: ‘We willen hen echt in de watten leggen. Ze kunnen in hun eigen regio naar het event, er is goed eten en drinken, voldoende ruimte om te netwerken en een interactief programma. Het heeft alle ingrediënten voor een op maat gemaakt event.’ De afgelopen jaren werd er vaker een bedankevent georganiseerd, ook wel bekend als de Business Meeting. Arjen kijkt er goed op terug: ‘Tijdens dit soort events is er onderling een supergave sfeer. Er heerst een sterk ‘Woord en Daad gevoel’ en iedereen is aanwezig. Iedere ondernemers draagt op zijn of haar eigen manier bij.’

Toegankelijk voor iedereen

Of het event ook toegankelijk is voor niet-betrokken ondernemers? ‘Natuurlijk! Ik geloof heel erg in de manier waarop ontwikkelingssamenwerking bij Woord en Daad vorm krijgt. Als we iets doen, doen we het toekomstbestendig. Ondernemers krijgen tijdens het event een kijkje in de complexiteit van ons werk. Het helpt om je gedachten te verzetten en los te komen van de dagelijkse sleur.’

Meld u hier aan voor de business meeting