Algemene Voorwaarden

Sponsoring

  • Met het aangaan van het sponsorcontract bevestigt de sponsor te weten dat hij/zij met een kwetsbare doelgroep communiceert. In het contact met het kind handelt de sponsor hiernaar.
  • De persoonlijke gegevens van het sponsorkind (inclusief foto) mogen niet zonder toestemming worden gedeeld met of verspreid onder derden.
  • De brieven en video’s die sponsors opsturen zijn alleen zichtbaar voor het kind en de partnerorganisatie; ze worden niet gebruikt voor promotionele doeleinden etc. De bestanden worden op een veilige manier gedeeld en opgeslagen.
  • Woord en Daad behoudt het recht om, met schriftelijke opgaaf van redenen, het sponsorbedrag te verhogen.
  • Woord en Daad behoudt het recht om, met schriftelijke opgaaf van redenen, andere activiteiten, afspraken en het beleid rondom sponsoring te wijzigen.
  • Iedere sponsor heeft het recht om de sponsoring te beëindigen. Woord en Daad hanteert 2 maanden opzegtermijn, behalve bij een aantal redenen. Zie ook hier.
  • Gesponsorde kinderen kunnen vroegtijdig het sponsorprogramma verlaten. Woord en Daad heeft het recht om dan een nieuw kind voor te stellen. Zie ook hier.

Algemeen

  • Wij gaan er vanuit dat een jongere die 17 jaar of jonger is op het moment van doneren of sponsoren toestemming heeft gekregen van een ouder/voogd.

Stichting Woord en Daad houdt zich aan de wet- en regelgeving. Indien u na het doornemen van de Algemene Voorwaarden vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting Woord en Daad
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem

T: +31 (0)183 – 611 800
E: info@woordendaad.nl