Aan Tafel!

Voedselverspilling op de kaart

Wereldwijd gaat een derde van ons voedsel verloren. Dat kost veel geld, is slecht voor het milieu en heeft een negatief effect op de beschikbaarheid van voedsel voor anderen. Vanuit de Bijbelse principes van rentmeesterschap en rechtvaardigheid kunnen we dit niet laten gebeuren.

Woord en Daad werkt in ontwikkelingslanden om armoede te bestrijden. Zo krijgen boeren trainingen om hun productieproces te verbeteren en voedselverliezen te verminderen. Maar voor het bereiken van eerlijke verhoudingen in de wereld is meer nodig! Een duurzame leefstijl hier in Nederland heeft een positieve invloed elders in de wereld.

Jij kan het verschil maken! Daar is Woord en Daad van overtuigd. Daarom hebben we twee jaar de bewustwordingscampagne “Aan Tafel! Verspilling op de kaart” gedraaid. Het project is in de zomer van 2019 afgerond, maar je kunt je nog steeds inzetten om minder voedsel te verspillen en zo bij te dragen aan een eerlijker wereld. Doe je mee?

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring