Projectupdate EYE (juni 2023)

Alle jongeren hebben recht op waardig werk. Vanuit die droom werken we sinds 2017 aan jeugdwerkgelegenheid in Ethiopië. Duizenden jongeren vonden een baan of startten een inkomen. De lessen die we leerden en de successen die we samen met onze partners realiseerden, zetten we in 2023 in om te bouwen aan een systeem dat daadwerkelijk alle Ethiopische jongeren voorbereid en ondersteunt in het vinden van waardig werk.

Samen met onze partners Hope Enterprises, Selam Addis, Selam Hawassa, Dorcas International, DOT en HIDO zijn we dit jaar gestart met vier heldere doelstellingen voor de ondersteuning van jongeren.

Startende ondernemers

In de eerste periode van dit jaar is voor een aantal doelstellingen het voorbereidend werk gestart. Voor de ondersteuning van 200 startende ondernemers zijn selectiecriteria opgesteld. In het tweede kwartaal beginnen de partners met de selectie van deze ondernemers.

Dat geldt ook voor de digitale oplossingen die jongeren toegang bieden tot (start-)kapitaal voor investeringen. In het eerste kwartaal hebben we gesprekken gevoerd met twee innovatieve spelers in dit segment. Deze gesprekken lopen door in de komende maanden. Doel is om tot een samenwerking te komen op dit thema.

Training van jongeren

Naast al het werk dat verzet werd op organisatorisch niveau, begonnen ook de eerste jongeren met hun vaktraining. Bij partner Hope Enterprises begonnen 73 jongeren met een training in houtbewerking, onderdeel van de opleiding meubelmaker. Bij partner Selam schreven 50 jongeren zich in voor de horecatraining. In de komende maanden ronden deze jongeren hun vaktraining af en zullen nieuwe jongeren aan hun opleiding beginnen.

Centers of Excellence

We werken samen met vier Centers of Excellence. Deze trainingscentra bieden opleidingen in de kledingsector, meubelsector en horeca. De afgelopen maanden werkten de trainingscentra aan de curricula voor de opleidingen en onderzochten ze de kansen om een winstgevend ondernemersmodel toe te passen. Daardoor kunnen de opleidingen op termijn zonder (financiële) steun bestaan. Een voorbeeld daarvan is Selam, één van de partners waarmee we al jaren samenwerken. Dit trainingscentrum is in gesprek met de Hotel Association en Ethiopian Airlines over sponsoring van jongeren.

Ook belangrijk is de standaardisatie van de selectiecriteria voor de jongeren. Op die manier is de selectie van jongeren voor alle centers gelijk. Met deze selectie willen we de allerarmste jongeren toegang tot een training bieden.

Netwerken opbouwen

Vanaf het tweede kwartaal organiseren de vakscholen netwerkbijeenkomsten met andere trainingscentra in Addis Abeba en Hawassa. Via deze bijeenkomsten willen we andere vakscholen inspireren en aanmoedigen om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

Ook blijven we samenwerken met de overheid en andere onderwijsinstellingen om de resultaten van EYE te delen. Concreet stellen we in het tweede kwartaal samen met de Ethiopische overheid, werkgeversorganisaties en diverse andere partijen een veranderagenda voor de komende jaren op. Insteek van deze veranderagenda is betere afstemming, efficiëntere inzet van middelen en meer en betere arbeidsplaatsen voor jongeren.

Fotoreportage: houtbewerken

Eén van de sectoren waarin kansen liggen voor jongeren is houtbewerken. Deze training wordt op verschillende vakscholen aangeboden, onder andere bij het Center of Excellence van partner Selam. Ook op de vakschool van partnerorganisatie Hope Enterprises in Addis Abeba kunnen jongeren een opleiding houtbewerking volgen. Op deze locatie maakten we deze fotoreportage.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring