Honingfonds Oeganda

Imkers in Oeganda ondervinden de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. De oogst kon gelukkig doorgaan, maar in de keten stroopt de honing op. De pakhuizen van de opkopers liggen vol, maar het transport naar de fabrieken ligt door de maatregelen van de overheid nagenoeg stil. Daardoor hebben zij geen geld om de honing van de imkers te kopen en geen ruimte om de honing te bewaren. De imkers zijn afhankelijk van de verkoop van de honing om in hun levensonderhoud te voorzien. Zonder verkoop geen inkomsten. Met een honingfonds willen we de situatie vlot trekken, maar ook na de coronacrisis blijft het fonds bestaan.

/ Het probleem

/ Noodfonds met blijvende impact

HONINGKETEN VLOTTREKKEN

De afgelopen jaren hebben Woord en Daad en onze lokale partnerorganisaties veel imkers getraind. De levens van honderden gezinnen zijn daadwerkelijk veranderd dankzij de honing. Nu dreigt een groot deel van dat werk afgebroken te worden doordat de keten niet optimaal functioneert door de coronacrisis. Met een noodfonds willen we de situatie vlottrekken. Na de crisis wordt dit noodfonds ingezet om de honingsector verder op te bouwen.

NOODFONDS IN CRISISTIJD

We zetten een fonds op waarbij de opkopers financiële middelen krijgen om honing te kopen en we huren extra opslagruimte om de honing op te slaan. Daardoor verdienen de imkers toch met de verkoop van de honing. De opkopers verkopen de honing zodra dit mogelijk is. Het geld dat ze hiermee verdienen vloeit terug in het fonds en kan opnieuw ingezet worden om honing te kopen.

HONINGFONDS NA DE CRISIS

Bijen leveren naast honing ook bijenwas, maar in veel kleinere hoeveelheden. Binnen het project is de productie van bijenwas te kleinschalig. Met bijenwas verdient een imker meer, maar het product is alleen interessant in grote hoeveelheden. Zodra de crisis voorbij is, zetten we het fonds in om de was te verzilveren voor de imkers. De opkopers kopen de bijenwas en slaan het op tot er voldoende bijenwas ligt opgeslagen. Dan wordt de partij verkocht. Het geld vloeit terug in het fonds en wordt opnieuw ingezet om bijenwas te kopen en op te slaan.

/ INVESTEER IN HET HONINGFONDS

1,90 euro

gemiddelde prijs voor één kilo honing

342 euro

brengt de honingoogst van één imker gemiddeld op

/ Busy Bees

Dit fonds is onderdeel van het bijenproject van Woord en Daad. Binnen dit project trainen we imkers in Noord-Oeganda. Daarmee werken we aan een verhoging van het inkomen voor de imkers en zetten we ons tegelijkertijd in voor een duurzamere samenleving met oog voor de schepping.

Hartelijk bedankt voor uw steun!

WOORD EN DAAD:

Heeft meer dan 60.500 betrokken donateurs

Werkt samen met 36 partnerorganisaties

Werkt aan 7 thema’s

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring