Projectupdate Vitaal Fital ( juni 2021)

Afgelopen jaar is Woord en Daad, samen met lokale partnerorganisaties, begonnen met een project in de regio Fital, zo’n 100 kilometer van de hoofdstad Addis Abeba. Fital is een regio waar structureel noodhulp nodig is. De bevolking is afhankelijk van de landbouw, wat vaak net genoeg oplevert om te overleven. Ruimte om ook zorg te dragen voor ouderen en wezen is er niet. Samen met onze partnerorganisaties zeten we ons in voor een situatie waarbij er genoeg is voor iedereen: voor de boeren, maar ook voor ouderen en kwetsbare kinderen.

In het eerste projectjaar hebben we veel kunnen doen voor de gemeenschap in Fital. Zowel op het gebied van voeding en landbouw als op het gebeid van educatie en medische zorg.

Schoolmaterialen en kleding

Eén van de belangrijkste redenen waarom kinderen moeten stoppen met school is het gebrek aan schoolmaterialen. Dat komt vaak omdat de ouders en voogden van de kinderen geen financiële middelen hebben om de materialen aan te schaffen.

Aan het begin van het schooljaar (september 2020) deelden we aan 37 kinderen schoolspullen zoals pennen, schriften, potloden en gummen uit. Ook deelde onze partner kleding uit aan 42 kinderen en 42 ouderen.

Trainingen

Het afgelopen jaar zijn er veel trainingen gegeven. Aan de overheidsinstanties bijvoorbeeld, maar ook aan zorgverleners in de regio. We trainden hen om bewustzijn te creëren voor de zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen.

Ook hebben we in de dorpen met zorgverleners uitgebreid gesproken over de zorg en ondersteuning voor kwetsbare kinderen en ouderen.

Voedsel

Dit project heeft verschillende doelen die voedsel gerelateerd zijn. De eerste stappen voor het realiseren van deze doelen zijn gezet, zie de grafiek hieronder. Het afgelopen jaar is er mais uitgedeeld aan de meest kwetsbaren. Hiervoor zijn 42 kwetsbare gezinnen met kinderen en 42 ouderen geselecteerd. Zo werken we aan het dichten van de voedselkloof in de dorpen.

Ook delen we groentenzaad uit, om de oogst en daarbij de inkomsten van de boerderijen te vergroten. De zaden zijn uitgedeeld aan 18 personen die speciaal zijn opgeleid.

Resultaten 2020

18

boeren getraind in veeteelt en landbouw
(doel 820)

6

kg groentezaad uitgedeeld aan gezinnen met kwetsbare kinderen
(doel 78 kg)

420

kippen gegeven aan gezinnen met kwetsbare kinderen en ouderen
(doel 700)

247

kg graan/bloem uitgedeeld aan gezinnen met kwetsbare kinderen en ouderen
(doel 47.600 kg)

Training verandert levens

‘Ik eet nu eieren van onze eigen kippen, dankzij de hulp die als gezin kregen’, vertelt de zevenjarige Abu Solomon. Abu is één van de 42 kinderen uit een kwetsbaar gezin die ondersteuning kreeg vanuit het project. Zijn vader vult aan: ‘Dankzij alle samenwerkende organisaties die voortdurend naast ons stonden, hebben we onze boerderij kunnen uitbreiden.’

Het gezin van Abu is afhankelijk van hun eigen boerderij, maar dat leverde niet genoeg op om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het gezin had gebrek aan voeding, kleding, medicijnen en andere basisbehoeften.

Sinds vorig jaar ondersteunt onze partner dit gezin. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze met geld om moeten gaan. En naast het bedrijven van landbouw, leren ze ook hoe ze dieren moeten onderhouden om hun boerderij uit te breiden. Abu’s vader: ‘Ik weet nu hoe ik dieren moet fokken en ik leerde de productie van mijn gewassen te vergroten. De eieren die onze kippen nu leggen, verkoop ik en het geld sparen we op. De steun van deze organisaties heeft ons leven veranderd.’

Het gespaarde geld besteedt het gezin nu aan het kopen van voedingsmiddelen zoals olie, ui en aardappelen. ‘Nu we klaar zijn met het programma, kijken we vol vertrouwen uit naar de toekomst.’

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring