Veel van de kort na de aardbeving beschikbaar gestelde steun is gericht op de stad Aleppo. Aandacht voor rurale gebieden is en blijft minder groot omdat de schade minder geconcentreerd en minder zichtbaar is. Helaas is de impact van de ramp wel degelijk groot in deze gebieden. Dit geldt zeker ook voor Maskanah, de plaats waar dit project plaatsvindt. Als gevolg van twaalf jaar conflict in Noord-Syrië stond de weerbaarheid van mensen en systemen daar al onder grote druk. Onderhoud bleef achter en middelen raakten beschadigd. Door de gevolgen van de aardbeving zijn veel mensen in de regio nog verder weggezakt in armoede en psychologisch trauma.

De handen ineen

In samenwerking met ZOA en een aantal plaatselijke organisaties werkt Woord en Daad in Syrië aan reparatie van water- en voedselvoorzieningen. Een groot deel van het project wordt gefinancierd door donaties vanuit het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten, het Deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Algemene Kas Bijzondere Noden van de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Activiteiten

De projectactiviteiten die we uitvoeren zijn directe herstelwerkzaamheden aan drinkwater- en irrigatienetwerken en wegen. Tegelijkertijd willen we meer betekenen en mensen ook het vermogen teruggeven om zelf aan hun toekomst te werken en een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid in het land. Dit hopen we te bereiken door hen betaald mee te laten werken aan herstelactiviteiten. Daarnaast bieden we trainingen aan die gericht zijn op mentaal herstel bij mensen die door de vele tegenslagen in een mindset van hulpeloosheid terecht zijn gekomen. Ook geven we ondersteuning in optimale landbouwvoering.

  • We repareren een belangrijke waterpijplijn bij Maskanah
  • We herstellen irrigatiekanalen en maken deze schoon
  • We werken aan veiligheid en financiële weerbaarheid
  • We voorzien in materialen en training voor duurzaam watermanagement en landontwikkeling
  • We trainen boeren in hulpbehoevende gemeenschappen en vluchtelingendorpen
  • We geven financiële ondersteuning aan 500 huishoudens uit de boerengemeenschap van Aleppo

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Weerbaarheid Noord-Syrië is onderdeel van Noodhulp en Weerbaarheid