Werken aan goed onderwijs

In Oeganda staat de onderwijssector voor grote uitdagingen. Met name in rurale gebieden zijn klassen van 200 kinderen geen uitzondering. Individuele aandacht geven en orde in de klas houden is dan erg lastig. Bovendien wordt het docentschap laag gewaardeerd in Oeganda. Veel mensen kiezen er pas voor om docent te worden als ze geen andere beroepskeuze meer zien. Tijdens hun werk komen de docenten erachter dat er veel van hun wordt verwacht en dat goede kennis van belang is.

Steun om opleiding te volgen

Op dit moment ondersteunen we 80 docenten die een bacheloropleiding zijn gestart op de Livingstone International University. Deze docenten komen allemaal uit het Bukedea district, een zeer arm district in het oosten van Oeganda. Ondanks de armoede zijn de docenten zó gemotiveerd dat ze zelf een deel van de opleidingskosten betalen.

Onderwijscurriculum verbeteren en docenten trainen en lobby

Om te zorgen dat de docenten goed onderwijs ontvangen, trainen we de Livingstone International University op het verbeteren van het curriculum. Ook trainen we de docenten die lesgeven op de universiteit. Uiteindelijk willen we het onderwijs in het hele land verbeteren, daarom werken we samen met UNITE. Hopelijk geven zij praktijkgericht en waardengedreven onderwijs een plek in het landelijke curriculum.

Toekomstplannen

In de toekomst willen we ook lokale leiders uit het Bukedea district gaan ondersteunen om het onderwijs in hun district te verbeteren. Hopelijk kunnen we dit vervolgens uitbreiden naar andere districten. We zijn blij dat één van de leiders al aangaf: ‘Het goed opleiden van kinderen uit de sloppenwijken is een geweldige investering om het leven van de families en de hele gemeenschap te verbeteren!’

Doelstellingen

  • Studiebeurs voor docenten die een bachelor willen volgen
  • Trainen van docenten die lesgeven op de universiteit
  • Onderwijscurriculum verbeteren

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over goed onderwijs

Misschien vindt u dit ook interessant: