Waardig werk voor jongeren

In 2009 versloeg het nationale leger de Tamil Tijgers. Daarmee kwam er een einde aan de burgeroorlog. De mensen dragen echter de zichtbare en onzichtbare littekens met zich mee. Zo hebben veel jongeren nooit een opleiding gevolgd, omdat ze moesten vluchten voor de oorlog. Daardoor hebben zij nu een achterstand op de arbeidsmarkt.

Waardig werk

Samen met partnerorganisatie YGRO ondersteunden we jongeren bij het vinden van werk. Sinds 2021 werd de Job Booster-aanpak leidend. Job Booster begint bij de kansen op de arbeidsmarkt. We ondersteunen jongeren om een bedrijf te starten of een baan te vinden. Dat biedt ook kansen voor jongeren die zich geen meerjarige opleiding kunnen veroorloven. Door de flexibiliteit van het concept kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Toekomst voor Job Booster

Sinds 2021 ondersteunde Job Booster ruim 2300 jongeren naar een waardig inkomen in Sri Lanka. Tegelijk werken we met YGRO toe naar het moment dat ze zelfstandig verder kunnen met het Job Booster-concept. We stimuleren YGRO om financiering te vinden in Sri Lanka, bijvoorbeeld via bedrijven of de overheid. Daarmee raakt Job Booster beter ingebed in de samenleving. Na 2025 zal YGRO het Job Booster-concept zelfstandig voortzetten.

Doelstellingen

(2024)

  • 1.300 jongeren vinden een baan
  • Job Booster Sri Lanka kan zonder financiële ondersteuning van Woord en Daad bestaan

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Job Booster Sri Lanka is onderdeel van Werk en Opleiding