fbpx

Noodhulp Burkina Faso: Voedsel en zeep voor vluchtelingen

Tientallen motorfietsen komen het dorp binnenrijden. Achterop de motoren zit een gewapende strijder. Ze openen het vuur op alles wat beweegt. Mannen en vrouwen, kinderen en bejaarden, overheidsfunctionarissen en burger, christenen en moslims; niemand is veilig voor deze terroristen. In korte tijd maken ze zoveel mogelijk slachtoffers. Daarna vertrekken ze even snel als dat ze gekomen zijn. In het noorden van Burkina Faso is dit de realiteit van bijna elke dag. Bovenop de terreurdreiging komt de impact van de corona-crisis. De onzekerheid en het gevoel van onveiligheid heeft een ontwrichtende werking op de vreedzame bevolking.

Sinds vorig jaar is het aantal aanslagen in Burkina Faso snel opgelopen. De veiligheidssituatie is ernstig verslechterd. Enkele jaren geleden stond het land nog bekend vanwege de rust en vrede. Tegenwoordig is daar niets meer van over. De Nederlandse regering paste eind vorig jaar het reisadvies aan en kleurde het land oranje en rood. Reizen naar Burkina Faso wordt ontraden.

Gevlucht voor terrorisme

De kleine 20 miljoen Burkinabé zitten er middenin. Vanuit de noordelijke provincies, het epicentrum van de aanslagen, is een gestage vluchtelingenstroom op gang gekomen. Onzekerheid en onveiligheid drijven de mensen vanuit het noorden naar het zuiden. Ze zoeken veiligheid in de grotere steden. De VN schat dat al 500.000 mensen hun huis ontvluchtten en dat aantal zal dit jaar verder oplopen. In een recent rapport van de VN wordt de situatie omschreven als ‘een van de opvallendste internationale ontwikkelingen tijdens de eerste zes maanden van 2019 is de groeiende ambitie en het bereik van terroristische groepen in de Sahel en West-Afrika.’

De distributie van voedselpakketten brengt ook administratief werk met zich mee.

Voedsel grootste zorg

Woord en Daad startte vorig jaar, toen het geweld steeds verder toenam, een noodhulpactie om onze partners en de vluchtelingen te ondersteunen. Sindsdien is de situatie verslechterd. De vluchtelingen, die vaak al in armoede leefden, lieten de weinige bezittingen die ze hadden achter. Veel van hen hadden een eigen moestuin waar ze voedsel verbouwden, nu zijn ze aangewezen op hulp van anderen. Voedsel is voor vrijwel alle vluchtelingen de grootste zorg, naast een gebrek aan medische zorg, gestaakt onderwijs voor de kinderen en dakloos geworden zijn.

Samen met onze vertrouwde partnerorganisaties CREDO en AEAD worden voedselpakketten uitgedeeld. We richten ons op twee gemeenschappen: Kaya en Kongoussi. Deze twee plaatsen liggen in de provincies met de meeste vluchtelingen. Met de komst van de vluchtelingen is het aantal inwoners van Kaya en Kongoussi meer dan verdubbeld. Dat zet een enorme druk op de toch al kwetsbare omstandigheden.

Deze jongeman lacht als hij de kan olie overhandigd krijgt. Olie is één van de producten in de voedselpakketten.

Corona: een extra uitdaging

In april en mei willen we in Kaya en Kongoussi in totaal 320 gezinnen ondersteunen met voedselpakketten. We richten ons op de meest kwetsbare gezinnen. Met de uitbraak van het corona-virus in Burkina Faso is er een extra dreiging bijgekomen. Het land telt het grootste aantal besmettingen in West-Afrika en de zwakke gezondheidszorg kan een grote toestroom van patiënten niet aan. Juist hier is preventie cruciaal, maar ook een extra uitdaging. Naast voedselpakketten worden ook kits voor effectieve sanitaire hygiëne uitgedeeld. Deze pakketten bestaan onder andere uit desinfecterende gel en zeep.

Om de komende twee maanden deze 320 huishoudens te ondersteunen is een bedrag van 40.000 euro nodig. Het coronavirus brengt ook veel onzekerheid in Nederland, maar als Woord en Daad kunnen we onze ogen niet sluiten voor de nood van de vluchtelingen in Burkina Faso. Samen verbonden, juist nu!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen