fbpx

Stabiele werkgelegenheid in nog instabiel Colombia

Job Booster Colombia

Colombia is een onrustig land dat alles op alles probeert te zetten om een betere toekomst in te luiden. De FARC sloot pas in 2016 een vredesakkoord met de regering. Nu de ideologische strijd is gestaakt, proberen jongeren een fatsoenlijk leven op te bouwen. Dit valt niet mee. Terwijl in Colombia de vrede kwetsbaar is, komen duizenden vluchtelingen vanuit buurland Venezuela het land binnen, op zoek naar een beter bestaan. Deze vluchtelingen hebben vaak hogere opleidingen gevolgd, hebben meerdere jaren werkervaring en zijn bereid om een loon te accepteren dat onder het Colombiaanse minimumloon ligt. 

Job Booster Colombia wil het potentieel van jongeren ontwikkelen. Met name de jongeren die leven in Soacha, Bogota en Cartagena. Deze gebieden zijn zwaar getroffen door de gewapende conflicten in het land. Jongeren die nu van school komen, of jongeren die al een poosje werk zoeken linken we aan de lokale arbeidsmarkt. Uiteindelijk doel is dat jongeren hun potentieel ontwikkelen, actief bijdragen aan de lokale bedrijvigheid en een waardig leven opbouwen.

Doelstelling:

Binnen 3 jaar 15.000 jongeren aan het werk.

Onze aanpak bestaat uit drie pijlers die onderling met elkaar verbonden zijn: verbeterde werkgelegenheid, gefaciliteerde werkgelegenheid, en gecreëerde werkgelegenheid.

1) Verbeterde werkgelegenheid

Veel jongeren zijn gewend snel geld te verdienen met drugshandel en andere criminaliteit. Daarom vinden de jongeren het lastig om langer bij één baas te werken.  Met het Job Booster programma investeren we in de soft skills van deze jongeren. In het project leren ze soft skills, zoals communiceren, integer zijn, discipline, en andere essentiële eigenschappen om een baan te behouden. Dit leren ze tijdens de vakopleiding, maar we bieden de training ook aan bedrijven aan. Bedrijven kunnen met deze training investeren in het behoud van personeel.

2) Gefaciliteerde werkgelegenheid

Na de studie is het vinden van een baan een uitdaging. Op verschillende manieren begeleiden we de jongeren naar werk. Hiervoor worden onder andere uitzendbureaus en job matchers ingeschakeld. Soms vragen de omstandigheden om een werkplek dicht bij huis. Dat is bijvoorbeeld voor alleenstaande moeders belangrijk.

3) Gecreëerde werkgelegenheid

Jongeren en alleenstaande moeders met ondernemersambities helpen we met de eerste stappen. Dat varieert van businessplannen schrijven tot en met connecties maken voor de financiering van hun bedrijf. Met groeiende bedrijfjes kijken we hoe zij op hun beurt mensen aan kunnen nemen. Op die manier creëren deze bedrijfjes werk voor anderen die het nodig hebben. Het ondernemen geeft de jongeren een stuk zelfvertrouwen en een (extra) inkomen.

2018 in cijfers
1.127 TVET studenten in Bogota en Cartagena
763 Colombianen met een baan kregen extra training
709 studenten vonden een baan dankzij Job Booster, waarvan 177 als ZZP'er
836 externe cliënten vonden een baan, waarvan 601 als ZZP’er

Afgestudeerden:
Bogota: 509 studenten
Cartagena: 449 studenten

Job Booster Colombia heeft zich het ambitieuze doel gesteld om binnen 3 jaar 15.000 jongeren uit een een situatie van   kwetsbaarheid, armoede of slachtofferschap van het conflict participeren in de lokale  bedrijvigheid, zijn economisch stabiel, leven vreedzaam samen en ervaren een verhoogd welzijn. Woor en Daad is er van overtuigd dat dit doel haalbaar is. Helpt u mee?

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen