Projectupdate Vitaal Fital (augustus 2022)

Het jaar 2021 was een mooi jaar voor het Vitaal Fital project. Onze partnerorganisatie heeft aan alle vooraf gestelde doelen kunnen werken en boekte vooruitgang.

Fital is een regio waar structureel noodhulp nodig is. Ruimte om ook zorg te dragen voor ouderen en wezen is er niet. Samen met onze partnerorganisaties zeten we ons in voor een situatie waarbij er genoeg is voor iedereen: voor de boeren, maar ook voor ouderen en kwetsbare kinderen.

Trainingen

Het afgelopen jaar ondersteunden we 58 wezen en kwetsbare kinderen en 58 ouderen in de vorm van schoolspullen, medicatie en toiletspullen zoals zeep.

Ook ondersteunden we hen met voedingsmiddelen en toegang tot landbouwproducten, maar de partner merkte desondanks een gebrek aan kennis over voeding. Daarom is er een training over voeding gegeven aan 126 kwetsbaren en hun gezinnen. In de training werd besproken wat goede voeding is en hoe je het zelf kunt produceren. Tijdens de training maakten ze gebruik van zelf meegebrachte voedingsmiddelen om het heel concreet te maken.

Een training over zorg voor de kwetsbaren (wezen, kwetsbare kinderen en ouderen) werd gegeven aan 55 personen: lokale overheid, lokale zorgverleners en verschillende inwoners van de dorpen in Fital.

Psychosociale en fysieke ondersteuning

Materiele en fysieke ondersteuning is belangrijk voor het verbeteren van de positie van wezen, kwetsbare kinderen en ouderen maar het is niet het enige wat belangrijk is. Ook het psychosociale aspect moet hierin meegenomen worden. Daarom zijn er in zes dorpen zo’n 18 zorgverleners die huisbezoeken af hebben gelegd bij 100 mensen die in de kwetsbare groep vallen. Deze bezoeken dragen bij aan het gevoel van saamhorigheid en bescherming. Tijdens de evaluaties is op dorpsniveau aandacht besteed aan het voortzetten van de bezoeken en de manier waarop.

Het vieren van verjaardagen en de speciale ‘kinderdag’ draagt ook bij aan het psychosociale welzijn. Afgelopen jaar vonden er verschillende vieringen plaats, waarbij een gezamenlijke lunch werd genuttigd. Ook waren er mooie speeches van betrokkenen.

Economische vooruitgang

De mensen in Fital zijn voor hun inkomen afhankelijk van landbouw. We zetten met dit project sterk in op het vergroten van de inkomsten uit landbouw. Daarom kregen 70 mensen uit de kwetsbare groep een training over sparen en kredietverlening.

Daarnaast kregen 70 mensen een training in groenteproductie en -onderhoud en nog eens 83 mensen werden getraind in veeteelt en -beheer.

Het afgelopen jaar deelden we groentezaden uit, verdeelden we 500 kippen en werden er 141 schapen verstrekt aan mensen uit de kwetsbare groepen. Hun bezittingen en inkomsten uit de verkoop van de producten zijn hierdoor gestegen.

Resultaten 2021

83

gezinnen getraind in veeteelt en landbouw

28

gezinnen ontvingen groentezaad (ui, kool, sla en wortel)

500

kippen gegeven aan gezinnen met kwetsbare kinderen en ouderen

70

gezinnen getraind in veeteelt en -beheer

“Ik kan het zelf, ik hoef niet meer te bedelen”

“De opbrengsten van mijn oogst, gebruikte ik als startkapitaal voor mijn eigen onderneming. Daardoor werden mijn dagelijkse inkomsten meer.” De 42-jarige Feyise Gutema woont in één van de dorpen in Fital. 

Feyise was te arm om voor haar dochter te zorgen en in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Ze had geen eigen middelen om haar huis, kleding en medicijnen te betalen. Daarom viel ze in de kwetsbare groep die in aanmerking kwam voor ondersteuning in de vorm van schapen, kippen en voedsel. Toen ze dit ontvangen had, volgde ze nog twee trainingen: over groenteproductie en veeteelt.

“Mijn aantal schapen nam toe en ik wilde bewijzen dat ik voor mijzelf kan zorgen. Daarom heb ik een gedeelte van mijn vee (schapen en kippen) verkocht zodat ik drie stukken land kon huren.” Feyise zag haar inkomen toenemen. Ze is in staat om haar vaste lasten te betalen en haar dochter kan naar school.

“Het extra inkomen, gebruikte ik als startkapitaal voor mijn onderneming. Ik heb een kleine handel aan huis in de verkoop van lokale likeuren en frisdrank. Ik ben er trots op dat ik nu kan zeggen dat ik het zelf kan. Ik hoef niet meer te bedelen.”

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring