Projectupdate Water voor Shalla (januari 2023)

We dromen van water voor Shalla. Het reservoir is af, veel materialen zijn aangeschaft, maar het project loopt wat vertraging op. In deze projectupdate nemen we u mee in de activiteiten van afgelopen jaar en blikken we vooruit naar de activiteiten voor komend jaar.

In september rapporteerden we dat de koppelingen voor het aanleggen van de waterleiding aangeschaft waren en op plaats van bestemming aangekomen waren. Helaas was de kwaliteit van deze koppelstukken niet goed genoeg en daardoor niet bruikbaar. De pomp kan niet geïnstalleerd worden voor de goede koppelingen er zijn. Deze koppelingen zijn opnieuw besteld, maar omdat ze niet nog niet binnen zijn kan het waterbureau daar nog geen kwaliteitscheck op uitvoeren.

Het wachten is nu op de nieuwe koppelstukken. Daarna kan het snel gaan. Als de pomp aangesloten is, worden de pijpleidingen afgemaakt en de waterpompen in 15 dorpen geïnstalleerd.

Capacitybuilding waterbedrijf Siraro

In december gaf WereldWaternet (WWn) een wrap-uppresentatie aan Siraro om hun bevindingen van de afgelopen veldbezoeken te delen. Vanuit Siraro is er veel motivatie om te leren en om het geleerde te borgen in het bedrijf, zodat kennis niet alleen in hoofden van medewerkers zit maar ook beschikbaar is voor anderen.

Een grote ontwikkeling binnen waterbedrijf Siraro is de fusie die afgelopen jaar plaatsvond. Siraro is gefuseerd met twee andere waterbedrijven waardoor zij nu één van de drie kantoren zijn van het overkoepelende bedrijf dat nu Heban Nagelle Siraro Water Sewages and Services Enterprise heet. Een groot voordeel hiervan is de extra kennis die beschikbaar is gekomen door de bedrijven samen te voegen. Ook zijn er meer mogelijkheden voor het doen van investeringen. Waar het eerder soms lastig was om zaken als bijvoorbeeld een nieuwe watermeter aan te schaffen, is dat nu wel mogelijk.

WWn heeft samen met Siraro toegewerkt naar een compleet assetregister waarop staat hoeveel reservoirs en boorputten er in de regio zijn en wat de staat hiervan is. Zo is er nu een veel beter overzicht van de al beschikbare reservoirs en waterputten en welke mankementen deze hebben. Er is ook gestart met een systeem dat de waterstromen in kaart brengt van de waterputten tot aan de watertappunten. Het doel is om het verlies van water te reduceren.

We plukken de eerste vruchten van alle inspanningen die zijn gedaan op het gebied van capacitybuilding voor waterbedrijf Siraro.

Exclusion risk assessment

Het perspectief op water is één doel, maar vanuit andere projecten weten we dat er altijd groepen zijn die de kans lopen uitgesloten te worden van services zoals schoon drinkwater. Naast een waterprobleem, kent Shalla ook een groot voedselprobleem door het gebrek aan (regen)water. Daarom is een consultant ingehuurd die in kaart gaat brengen welke groepen er risico lopen op uitsluiting, we noemen dit een exclusion risk assessment.

De consultant start in januari met het veldwerk en stelt de gemeenschap vragen als: wie denken jullie dat straks wordt uitgesloten van water? Voorzien jullie dat er mensen buiten de boot vallen? Het doel is om samen met lokale actoren beter inzicht te krijgen in groepen kwetsbare mensen die zijn of dreigen te worden uitgesloten en het proces om ze te includeren te initiëren.

Dit assessment moet handvaten opleveren voor de lokale actoren en partner organisaties om deze mensen te includeren. Dat kan gaan om mensen met een andere etniciteit, albino’s, gehandicapten. Na drie veldwerksessies weten we wat we kunnen doen om kwetsbare mensen juist niet uit het oog te verliezen. De consortiumpartners en andere lokale actoren weten zo ook beter wie er bij verbetering van de voedselzekerheid buiten de boot dreigen te vallen of niet bereikt zal worden.

Climate risk assessment

In 2022 is een ander assessment al afgerond: het climate risk assessment. Dit is een methode om in kaart te brengen of de regio gevolgen ervaart van klimaatverandering en wat deze gevolgen zijn. Dit traject vond in oktober en december plaats en is afgerond.

Tijdens de verschillende sessies bleek dat Shalla de laatste tien jaar concreet gevolgen ervaart van klimaatverandering, met een verergering de laatste drie jaar. Sinds 2019 is er nagenoeg geen oogst geweest, waar dat voorheen zo’n twee keer per jaar kon. Er valt weinig regen waardoor de gewassen niet geïrrigeerd kunnen worden. Mensen verkopen de laatste bezittingen die ze hebben om nog (schoon) drinkwater te kunnen kopen. Hebben ze niets meer, dan raken ze volledig afhankelijk van noodhulp. De resultaten van dit assessment gebruiken we om de gemeenschap te helpen in het zoeken naar andere manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Gebrek aan schoon drinkwater

Negentien jaar geleden verhuisde Hawa naar Shalla. Ze trouwde en kreeg twee dochters en zes zoons. ‘In al die jaren dat ik in Shalla woon, is water altijd een punt van zorg geweest. Ik heb nog nooit schoon drinkwater gezien.’ In het droge seizoen zoeken Hawa en haar kinderen andere plaatsen om te verblijven, om toch te kunnen blijven voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. ‘Het gevolg daarvan is dat mijn kinderen in die periodes niet naar school kunnen.’

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring