Samenwerkingsverbanden

Naast onze diverse partners in de landen waar we werken, hebben we verschillende samenwerkingsverbanden die het vermelden waard zijn.

The Well Foundation Nederland

Stichting The Well Foundation valt volledig onder stichting Woord en Daad en richt zich op projecten op het gebied van WASH en IAD in Ethiopië. Zie voor meer informatie het beleidsplan, de akte van oprichting  en de activiteiten- en financiële verantwoording 2017

Woord en Daad Winkels

Stichting Woord en Daad Winkels valt volledig onder stichting Woord en Daad en richt zich op alle commerciële activiteiten waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Woord en Daad. Lees voor meer informatie het beleidsplan, de statuten en de jaarrekening 2017

Christelijk noodhulpcluster

Het christelijk noodhulpcluster biedt in samenwerking met locale partners hulp bij humanitaire rampen en bestaat uit de volgende organisaties:

SamSam collectief

Woord en Daad is een van de goede doelen die worden ondersteund door SamSam. Door via SamSam collectief over te stappen naar een andere energie-aanbieder, kunt u Woord en Daad steunen in de strijd tegen armoede. De opbrengst komt ten goede aan arme jongeren in Bangladesh. Zij worden door onze partnerorganisatie CSS klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Met vakkennis en een diploma op zak hebben zij een grotere kans op een baan.