Duurzaam Water

Schoon water en een gezonde leefomgeving voor iedereen

Water is van levensbelang en speelt een cruciale rol in veel facetten van ons leven. We wassen er onze handen mee, we drinken het, het is belangrijk om gewassen te laten groeien en ook voor de industrie is veel water nodig. Toegang tot water is echter niet vanzelfsprekend. Veel mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater, met ziektes of zelfs de dood tot gevolg. En de druk op de watervoorraden neemt alleen maar toe.

Binnen het programma ‘Duurzaam Water’ werkt Woord en Daad daarom aan toegang tot schoon water en een gezonde leefomgeving voor iedereen. Dit doen we samen met partnerorganisaties, het bedrijfsleven, overheden en waterschappen.

Duurzaam water in drie subthema’s:

  • Water en Sanitatie

In dorpen en op scholen zetten we ons via lokale ondernemers in voor schoon drinkwater, goede hygiëne en werkend sanitair voor een gezonde leef– en leeromgeving.

  • Water voor voedsel

Met boerencoöperaties werken we aan irrigatietraining, de aanleg van watervoorzieningen en het gebruik van innovatieve technologie. Zodat elke druppel water efficiënt gebruikt wordt voor de landbouw.

  • Goed waterbeheer

Met overheden en waterschappen zetten we ons in voor goed waterbeheer. Zodat het beschikbare water eerlijk verdeeld en efficiënt gebruikt wordt.

196.000

mensen bewust van het belang van goede hygiëne

84.522

mensen met toegang tot werkend sanitair

62.694

mensen bereikt met drink- of irrigatiewater

‘Voor het eerst in jaren werd er afgelopen maanden niemand ziek in ons gezin. Dat komt doordat we nu toegang tot schoon (drink)water hebben, door de regenwateropvang die we met een lening konden kopen!’

KhulnaOnderneemster uit het sanitatieproject in Bangladesh

‘Voorheen hadden we altijd een tekort aan irrigatiewater. Nu kunnen we onze productie uitbreiden. Onder andere door de extra wateropslagpunten en doordat we leerden efficiënter met het beschikbare water om te gaan.’

SafouraDeelneemster aan het ‘Drops for Crops’ project in Burkina Faso

Het is goed dat er gedurende het project meer waterpunten komen op de school waar ik lesgeef, zodat kinderen altijd hun handen kunnen wassen.  En ik vind het heel belangrijk dat we nu investeren in hygiëne en sanitatie. Het is voor de kinderen een eerste stap in een schoner leven.’

Antoine DuckensonLeraar op een school in Haiti

Geef voor een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Uw gift wordt binnen dit expertise-gebied ingezet waar dat het meest nodig is.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer