Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Woord en Daad wil graag goed luisteren naar alle donateurs en betrokkenen bij Woord Daad in Nederland, naar partnerorganisaties en naar de doelgroepen in het Zuiden waarvoor wij ons werk doen. We krijgen regelmatig feedback van de verschillende betrokkenen.

Complimenten, signalen en klachten
We registreren alle complimenten, signalen en krachten die binnenkomen, zodat we deze ook kunnen inzetten bij het meten van klanttevredenheid. We gebruiken hiervoor een registratieformulier, en behandelen deze volgens de ‘Procedure voor klachten, signalen en complimenten’. Iemand die een compliment stuurt wordt altijd bedankt door Woord en Daad. Als iemand een signaal afgeeft, gaan we altijd in gesprek om ons beleid en onze werkwijze toe te lichten. Er kan ook een klacht binnenkomen, wanneer we niet conform ons beleid hebben gehandeld, of een dienst niet (goed) hebben geleverd. Zo’n klacht kan schriftelijk (Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem), per email (info@woordendaad.nl) of mondeling worden ingediend (0183-611800).

Werkwijze bij ontvangst klacht
Alle klachten worden afgehandeld volgens de officiële klachtenprocedure. Woord en Daad heeft deze procedures beschreven specifiek voor 1) vrijwilligersgroepen, 2) donateurs, 3) partnerorganisaties, netwerkorganisaties of consortiumpartners en 4) voor regio-ondernemers, vermogensfondsen en andere externen. Een reactie op de klacht wordt in eerste instantie gegeven door de medewerker bij wie de klacht binnenkomt. Als de klacht met deze eerste reactie niet wordt opgelost, worden de communicatiestrateeg en de Raad van Bestuur ingeschakeld. Er kan ook een klacht worden ingediend tegen het handelen van de Raad van Bestuur. In dat geval wordt de klacht volgens de richtlijnen afgehandeld en wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht.

Melding maken van grensoverschrijdend gedrag
Als u te maken hebt gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag door iemand die betrokken is bij ons werk hopen we dat u de veiligheid ervaart om dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Ook als u concrete aanwijzingen heeft dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag horen wij dat graag. Er zijn verschillende procedures die het mogelijk maken uw melding vertrouwelijk te doen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met iedere melding die wij ontvangen. Hier leest u meer over hoe en waar u melding kunt maken van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring