Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Woord en Daad wil graag goed luisteren naar alle donateurs en betrokkenen bij Woord Daad in Nederland, naar partnerorganisaties en naar de doelgroepen in het Zuiden waarvoor wij ons werk doen. We krijgen regelmatig feedback van de verschillende betrokkenen.

Complimenten, signalen en klachten
We registreren alle complimenten, signalen en krachten die binnenkomen, zodat we deze ook kunnen inzetten bij het meten van klanttevredenheid. We gebruiken hiervoor een registratieformulier, en behandelen deze volgens de ‘Procedure voor klachten, signalen en complimenten’. Iemand die een compliment stuurt wordt altijd bedankt door Woord en Daad. Als iemand een signaal afgeeft, gaan we altijd in gesprek om ons beleid en onze werkwijze toe te lichten. Er kan ook een klacht binnenkomen, wanneer we niet conform ons beleid hebben gehandeld, of een dienst niet (goed) hebben geleverd. Zo’n klacht kan schriftelijk (Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem), per email (info@woordendaad.nl) of mondeling worden ingediend (0183-611800).

Werkwijze bij ontvangst klacht
Alle klachten worden afgehandeld volgens de officiële klachtenprocedure. Woord en Daad heeft deze procedures beschreven specifiek voor 1) vrijwilligersgroepen, 2) donateurs, 3) partnerorganisaties, netwerkorganisaties of consortiumpartners en 4) voor regio-ondernemers, vermogensfondsen en andere externen. Een reactie op de klacht wordt in eerste instantie gegeven door de medewerker bij wie de klacht binnenkomt. Als de klacht met deze eerste reactie niet wordt opgelost, worden de communicatiestrateeg en de Raad van Bestuur ingeschakeld. Er kan ook een klacht worden ingediend tegen het handelen van de Raad van Bestuur. In dat geval wordt de klacht volgens de richtlijnen afgehandeld en wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht.

(Vermoeden) van werkgerelateerde misstanden
Wanneer een betrokkene een vermoeden heeft van een werkgerelateerde misstand die grote maatschappelijke gevolgen heeft en onder verantwoordelijkheid van Woord en Daad plaatsvindt, dan kan dit gemeld worden via de klokkenluidersregeling. In het algemeen geldt dat er eerst gebruik wordt gemaakt van bestaande (klachten)procedures (zoals hierboven beschreven). Alleen als dit in redelijkheid niet verwacht kan worden, kan direct een melding gemaakt worden op basis van de klokkenluidersregeling. In de Donormanual die voor partners beschikbaar is, is beschreven hoe medewerkers van partnerorganisaties klachten kunnen indienen en/of in bijzondere gevallen een melding kunnen maken via de klokkenluidersregeling als zij het vermoeden hebben van een werkgerelateerde misstand bij deze partnerorganisatie.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer