Keurmerken en gedragscodes

Keurmerken

ANBI
Woord en Daad is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

ISO 9001
Woord en Daad is sinds mei 2002 ISO-gecertificeerd (categorie 35: het werven en besteden van fondsen t.b.v. armoedebestrijding in ontwikkelingslanden). Het ISO-certificaat houdt in dat Woord en Daad beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria voor ISO 9001:2008. Naast regelmatige interne audits vindt daarom ook jaarlijks controle plaats door Certiked als certificerende instelling. Kijk voor meer informatie op www.iso.ch

Partos 9001
Sinds april 2014 is Woord en Daad tevens Partos 9001 gecertificeerd. Partos 9001 is de sectorspecifieke toepassing van ISO 9001, en ontwikkeld door en voor ontwikkelingsorganisaties. Partos 9001 is een toepassing die rekening houdt met relevante kwaliteitsbepalingen in andere codes en keurmerken in de sector en met de specifieke kenmerken van ons werk. Naast regelmatige interne audits vindt jaarlijks controle plaats door Certiked als certificerende instelling. Kijk voor meer informatie op www.partos.nl.

Het CBF-Keurmerk
Woord en Daad is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen en ons onafhankelijk laten controleren. Klik hier voor ons Erkenningspaspoort van het CBF. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

Erkenning van het Gouden Oor
Woord en Daad heeft als eerste goede doelen-organisatie een Erkenning van het Gouden Oor. Deze Erkenning wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties die aantoonbaar goed scoren in het luisteren naar hun klanten. Woord en Daad ontving de Erkenning op 18 juli 2018 en stroomde meteen in op niveau 2, omdat de stem van de klant binnen alle projecten aanwezig is, aldus het rapport van Certiked. Kijk voor meer informatie op www.goudenoor.nl.

Gedragscodes

SBF-code Goed Bestuur
Woord en Daad is lid van de brancheorganisatie voor goede doelen (Goede Doelen Nederland) die is aangesloten bij het SBF (stichting Samenwerkende Brancheorganisaties in de Filantropie). De SBF ziet erop toe dat organisaties de doelen waar ze voor staan nastreven en integer handelen. Ze wil het vertrouwen in en de beeldvorming omtrent filantropische organisaties verbeteren en stimuleert professionalisering en transparantie. Daarvoor is de SBF-code Goed Bestuur ontwikkeld. Woord en Daad werkt conform deze code.

Gedragscode Partos
Woord en Daad onderschrijft de Partos Gedragscode uit 2018. Deze gedragscode gaat over 1) maatschappijontwikkeling, waarbij duurzame positieve verandering en ‘local ownership’ sleutelwoorden zijn. 2) de inrichting van een professionele organisatie. Denk aan het creëren en delen van kennis, financiële standaarden, goed bestuur, transparantie en verantwoording; en 3) afspraken rond communicatie en fondsenwerving.

Overige codes en richtlijnen
Verder onderschrijft Woord en Daad de volgende codes en richtlijnen:

  • Code of Conduct van het Internationale Rode Kruis, een internationale gedragscode voor hulporganisaties;
  • Sphere Standards bij noodhulp en wederopbouw
  • De Codes en Richtlijnen van Goede Doelen Nederland; deze richtlijnen gaan onder meer over het salaris van directeuren van goede doelen en goed financieel beheer.
  • COSO-richtlijnen t.a.v. kritische beheersing van de fondsenwervings- en fondsenbestedingsprocessen en een betrouwbare verslaglegging in de jaarrekening.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring