Benin

Vlag%20Bangladesh.png

Het huidige Benin heette voorheen Dahomey en was een West-Afrikaans koninkrijk. Na de volledige verovering in 1894 werd het een Franse kolonie, tot aan de onafhankelijkheidsverklaring in 1960. Sinds 1975 draagt het land de naam Republiek Benin. Benin heeft twaalf administratieve eenheden, verdeeld in 77 ‘communes’.

De economie van Benin is onderontwikkeld en drijft voornamelijk op landbouw (waaronder katoenproductie) en regionale handel. De landbouw is sterk afhankelijk van de regenseizoenen. Doordat die neerslag sterk varieert, kan het land zowel met droogte als met overstroming te kampen hebben. Meer dan een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Om de nationale economische groei te bevorderen, stimuleert de overheid de katoenproductie en de het toerisme. Dat veroorzaakt echter weer een afname van de voedselproductie, vaak met voedselschaarste als gevolg.

In Benin werken we samen met één partner aan vier programma's. Het AED programma verloopt via Incluvest.


Resultaten 2015

Onderwijs

 • 74 kinderen in kleuteronderwijs
 • 162 kinderen in basisonderwijs
 • 5 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 32 personen in non-formeel onderwijs
 • 288 deelnemers aan alfabetiseringscursussen
 • 229 trainingen gegeven voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 578 trainingsdagen voor leraren, schoolleiders, personeel
 • 34 comités/instituties met een geïmplementeerd capaciteitsopbouwplan
 • 1 partner werkt aan leerplan/curriculumontwikkeling
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan onderwijs
 • 1 partner heeft een duidelijke link met TVET/JBS

Technisch vakonderwijs (TVET/JBS)

 • 111 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)
 • 50 studenten rondden succesvol langdurend vakonderwijs af (meer dan 1440 uur)
 • 396 cliënten ontvingen arbeidsbemiddeling
 • 3 trainingen gegeven voor personeel
 • 111 trainingsdagen voor personeel
 • 1 partner neemt deel aan relevante netwerken
 • 2 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding, gerelateerd aan vakonderwijs

Agrarisch vakonderwijs en voedselzekerheid (AVET/FNS)

 • 483 boeren getraind in landbouwproductiemethoden, op 1.176 trainingsdagen
 • 412 boeren getraind in voeding, op 325 trainingsdagen
 • 90 trainers getraind in landbouwproductiemethoden, op 90 trainingsdagen
 • 30 trainers getraind in voeding, op 60 trainingsdagen
 • 113 boeren hebben steun ontvangen voor de aanschaf van productiemiddelen
 • 19 boerenorganisaties hebben hun capaciteit versterkt
 • graan- of zaadbanken dat is opgericht of ondersteund
 • 3 netwerken relevant voor het programma
 • 1 partner heeft een programma voor beleidsbeïnvloeding op het gebied van AVET – voedselzekerheid

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (AED, via Incluvest)

Omdat de uitvoering van het AED programma via Incluvest verloopt, zijn er geen aparte resultaten beschikbaar.