Benin

Vlag%20Bangladesh.png

Het huidige Benin heette voorheen Dahomey en was een West-Afrikaans koninkrijk. Na de volledige verovering in 1894 werd het een Franse kolonie, tot aan de onafhankelijkheidsverklaring in 1960. Sinds 1975 draagt het land de naam Republiek Benin. Benin heeft twaalf administratieve eenheden, verdeeld in 77 ‘communes’.

De economie van Benin is onderontwikkeld en drijft voornamelijk op landbouw (waaronder katoenproductie) en regionale handel. De landbouw is sterk afhankelijk van de regenseizoenen. Doordat die neerslag sterk varieert, kan het land zowel met droogte als met overstroming te kampen hebben. Meer dan een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Om de nationale economische groei te bevorderen, stimuleert de overheid de katoenproductie en de het toerisme. Dat veroorzaakt echter weer een afname van de voedselproductie, vaak met voedselschaarste als gevolg.

In Benin werken we samen met één partner aan vier programma's. Het IAD programma verloopt via Incluvest.


 Resultaten 2017

Onderwijs

 • 69 kinderen in kleuteronderwijs
 • 247 kinderen in basisonderwij
 • 29 jongeren in voortgezet onderwijs
 • 50 alfabetiseringscursussen gegeven
 • 11 studenten in non-formeel onderwijs

JoB Booster

 • 23 studenten vonden werk na het afstuderen (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 12 studenten vonden werk als zelfstandige (binnen zes maanden na het afstuderen)
 • 4 studenten gaan verder met een vervolgopleiding
 • 76 procent van de studenten met werk doen dat onder eerlijke arbeidsomstandheden
 • 129 studenten volgden langdurend vakonderwijs (meer dan 1440 uur)

Gezondheidszorg (WASH)

 • 26 nieuwe of herstelde drinkwaterpunten
 • 3865 mensen voorgelicht over hygiëne
 • 617 inwoners getraind in gemeenschapsverband of ondernemingsverband

Landbouw- en bedrijfsontwikkeling (IAD)

 • 11749 (boeren)ondernemers getraind
 • 3492 Boeren/ondernemers die producten leveren aan door het project gesteunde bedrijven
 • 1145 Boeren/ondernemers met toegang tot financiering die door de projecten is mogelijk gemaakt
 • 4 Nieuwe banen gecreëerd