fbpx

Waterkracht

De kracht van Water

Samen profiteren van de Awash Rivier

/ ACHTERGROND

De kracht van water

Water is alles. Voor een gezin, om te wassen en koken. Maar ook voor boeren die hun akkers moeten bewateren. Op veel plekken in de wereld is er grote delen van het jaar te weinig en soms te veel water. Bijvoorbeeld langs de Awash rivier in Ethiopië. Deze 1250 kilometer lange rivier is een levensader voor een groot gebied. Door slecht beheer droogt de rivier uit en raakt deze vervuild. 

Woord en Daad werkt met zes andere partijen aan goed waterbeheer in het stroomgebied van de rivier. Zo krijgen en behouden ook de meest kwetsbare mensen langs de rivier toegang tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

/ AANPAK

Projectaanpak:

Opvang en hergebruik

Er wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.

Efficiënte irrigatie

Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning bij irrigatie en productie.

Slimme monitoring

Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing

Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

/ PRAKTIJKVERHALEN

De verhalen van

Rufo Aga (42),

Famose Megra (44) en

Edalo Tura (42)

‘De rivier is leven.

Maar hij is onvoorspelbaar,

er is of te veel of te weinig water.

Meer stabiliteit zou zorgen

voor betere productie en inkomsten.

Ik heb het geld hard nodig,

voor mijn kinderen.’

/ MEEDOEN
9

ondersteuning van één boer bij het vasthouden en hergebruiken van water

100

ondersteuning van één familie bij de aanleg van een basin voor wateropvang

39

training van één ambtenaar voor de verbetering van het waterbeheer

265

verbeterde productie van gewassen voor één familie, door coaching op efficiënte en slimme irrigatie

/ PROJECTVIDEO
/ NIEUWS

Hartelijk bedankt voor uw steun!

WOORD EN DAAD:

Heeft meer dan 60.500 betrokken donateurs

Werkt samen met 36 partnerorganisaties

Werkt aan 7 thema’s

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen