De kracht van Water

Samen profiteren van de Awash Rivier

/ ACHTERGROND

De kracht van water

Water is alles. Voor een gezin, om te wassen en koken. Maar ook voor boeren die hun akkers moeten bewateren. Op veel plekken in de wereld is er grote delen van het jaar te weinig en soms te veel water. Bijvoorbeeld langs de Awash rivier in Ethiopië. Deze 1250 kilometer lange rivier is een levensader voor een groot gebied. Door slecht beheer droogt de rivier uit en raakt deze vervuild. 

Woord en Daad werkt met zes andere partijen aan goed waterbeheer in het stroomgebied van de rivier. Zo krijgen en behouden ook de meest kwetsbare mensen langs de rivier toegang tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

/ AANPAK

Projectaanpak:

Opvang en hergebruik

Er wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.

Efficiënte irrigatie

Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning bij irrigatie en productie.

Slimme monitoring

Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing

Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

/ PRAKTIJKVERHALEN

De verhalen van

Rufo Aga (42),

Famose Megra (44) en

Edalo Tura (42)

‘De rivier is leven.

Maar hij is onvoorspelbaar,

er is of te veel of te weinig water.

Meer stabiliteit zou zorgen

voor betere productie en inkomsten.

Ik heb het geld hard nodig,

voor mijn kinderen.’

/ MEEDOEN
9

ondersteuning van één boer bij het vasthouden en hergebruiken van water

100

ondersteuning van één familie bij de aanleg van een basin voor wateropvang

39

training van één ambtenaar voor de verbetering van het waterbeheer

265

verbeterde productie van gewassen voor één familie, door coaching op efficiënte en slimme irrigatie

/ PROJECTVIDEO
/ NIEUWS

‘Zoveel meer dan een normale rivier’

‘Mister Jolki, mister Jolki!’ Terwijl ik met mijn camera sta te filmen, hoor ik vanuit de verte geroep. Ik kijk op en zie een van de twee mannen die ik deze morgen volg naar me zwaaien.
27 maart 2020/door Lotte Brak

Biddag op heel verschillende plekken

11 maart 2020/door Lotte Brak

Simenesh: ‘De schepping is tegelijk prachtig en onvoorspelbaar’

6 maart 2020/door Lotte Brak

Zingen in Katwijk voor de mensen van de Awash Rivier

Langs de Awash Rivier in Ethiopië is het leven niet makkelijk. Mensen hebben te maken met periodes van droogte en zware overstromingen.
21 februari 2020/door Lotte Brak

Gadiso: boer met eigen land, maar zonder water.

Gadiso kreeg zijn land van zijn vader, die nu 80 jaar oud is. Hij heeft dit land geërfd.
21 februari 2020/door Lotte Brak

Campagne Waterkracht van start

Water betekent alles. Voor een gezin, om te wassen en koken, maar ook voor boeren die hun akker bewateren
31 januari 2020/door Lotte Brak

Het verhaal van Abilu

De 28-jarige Abilu is al boer zolang hij het zich kan herinneren. ‘Ik ben opgegroeid op het land.
31 januari 2020/door Lotte Brak

Mee op reis via een interactieve kaart

Op 31 oktober 2019 lanceerden Woord en Daad en Dutch Water Authorities een nieuw product: het Awash Basin Platform.
4 november 2019/door Lotte Brak

‘Het blijft complex, maar ik geloof erin.’

Goos den Hartog, lid van de Raad van Toezicht van Woord en Daad, bezoekt het WaterPricing project:

Het…
25 oktober 2019/door Lotte Brak

Awash rivier van levensbelang voor Ethiopische boeren

Water betekent alles voor de kwetsbare landbouwers die langs de rivier de Awash wonen.
25 september 2019/door Lotte Brak

Hartelijk bedankt voor uw steun!

WOORD EN DAAD:

Heeft meer dan 60.500 betrokken donateurs

Werkt samen met 36 partnerorganisaties

Werkt aan 7 thema’s

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring