Bouw nieuw opvangcentrum | jan-feb 2022

De bouw is gestart!

Op 6 januari 2022 was het dan zover: het contract voor de bouw van het nieuwe opvangcentrum in Tsjaad werd ondertekend. De bouw kan nu dus echt van start! Elke dag wordt er hard gewerkt om de fundering te leggen.

Ondertekening van het bouwcontract

Op 6 januari 2022 werd op het kantoor van onze partnerorganisatie Fondation Dieu Bénit het bouwcontract officieel ondertekend. Een mooi moment waar lang naar werd uitgekeken!

Boorgat drillen

In de week van 10 januari 2022 werd een waterpomp geïnstalleerd die op zonne-energie werkt. Allereerst werd er een boorgat gedrild om grondwater op te kunnen pompen. Daarna werden er zonnepanelen geplaatst op de pompinstallatie. Dit systeem zorgt ervoor dat water uit het boorgat omhoog wordt gepompt en wordt opgeslagen in een tank. In de week van 17 januari werden de bouwmaterialen geleverd, de bouwkeet werd geplaatst en er werden verdere voorbereidingen getroffen om met de bouw te kunnen beginnen.

Start met de fundering

Op maandag 31 januari 2022 was het dan zover: de bouw ging van start! De grond werd uitgegraven, er werden funderingsblokken geplaatst en er werd gestart met het staalwerk. Bouwvakkers gingen daarnaast aan de slag met de betonblokken. In februari werd er veel werk verzet! Iedere woensdag en zaterdag vergaderen de bouwvakkers met onze partnerorganisatie om de voortgang van het bouwproject te bespreken en afspraken te maken voor de komende week.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring