Projectupdate Hope for Justice | Januari 2023

In de eerste helft van 2022 konden 65 kinderen na een leven op straat en begeleiding in hetopvangcentrum terugkeren naar hun (gast)gezin! Eén van deze kinderen is Eragis. ‘Ik ben weg gegaan omdat mijn ouders mij niet meer naar school konden laten gaan. Ik besloot naar Sodo te gaan, want ik dacht dat ik daar veel geld zou verdienen en dan verder zou kunnen leren. Helaas is dat niet gelukt.’ Na een tijd op straat, werd hij opgevangen in het centrum van Hope for Justice. Zijn verhaal is het verhaal van veel kinderen uit Ethiopië. We zijn dankbaar dat we er voor hen kunnen zijn!

In deze rapportage leest u over de activiteiten die tussen januari en juni 2022 hebben plaats gevonden. Hartelijk dank voor uw steun!

Kijktip: Podcast over Ethiopië

Kinderen die leven op straat of werken in fabrieken of als hulp in de huishouding: in Ethiopië zien we dit helaas veel gebeuren. Dit land met zijn rijke, onafhankelijke geschiedenis heeft vele (verborgen) uitdagingen. Collega Marike Spruyt vertelt hoe partners er alles aan doen om dit onrecht tegen te gaan, ook als ze zelfs te maken krijgen met tegenstand en zelfs bedreiging.

‘Ik wil straatkinderen leren wat de gevolgen zijn van het leven op straat’

‘Mijn naam is Eragis en ik ben 15 jaar oud. Ik kom uit het dorp Dagisohet, in het district Hobicha. Ik heb zes broers en zussen. Ik woon nu weer bij mijn familie, maar een tijdje terug ben ik weg gegaan omdat mijn ouders mij niet meer naar school konden laten gaan. Ik besloot naar Sodo te gaan, want ik dacht dat ik daar veel geld zou verdienen en dan verder zou kunnen leren. Helaas is dat niet gelukt.

Terug naar huis
Mijn leven op straat was verschrikkelijk. Alles veranderde toen mensen van Hope for Justice me op een dag op straat tegenkwamen. Uiteindelijk werd ik naar mijn familie gebracht en met hen herenigd. Tijdens dit moment voelde ik me de gelukkigste persoon ter wereld. Ik zit weer op school en het gaat goed. Mijn toekomstplan is om deel te nemen aan schoolclubs, ik wil mijn ouders ondersteunen en straatkinderen leren wat de ernstige gevolgen zijn van het leven op straat.

‘Dank aan God’
Ik wil alle medewerkers van Hope for Justice bedanken, in het bijzonder de leraren, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij hebben mij goed begeleid en geholpen bij de hereniging met mijn familie. Bovenal dank aan God dat Hij mij steun gaf via dit project!’

Resultaten januari-juni 2022

65

kinderen zijn gere-integreerd bij hun (gast)gezin

12.307

kinderen ontvangen steun om uitbuiting te voorkomen

83

kinderen worden gered van uitbuiting en vinden een veilige plek in het opvangcentrum

53

gezinnen worden ondersteund

5.774

mensen zijn getraind en hebben nu kennis over het beschermen van kinderen

‘Het probleem bij de wortel aanpakken’

Kinderarbeid en -uitbuiting komt in Ethiopië op grote schaal voor. Een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving zorgt ervoor dat kinderen vaak worden ingezet om geld te verdienen. Of de straat op worden gestuurd om voor zichzelf te zorgen. Deze kwetsbare kinderen worden regelmatig lichamelijk of mentaal mishandeld. Hoe pakken we dit probleem bij de wortel aan?

In Ethiopië werken we met partnerorganisaties die de kinderen een veilige plek bieden in de vorm van een opvanghuis en de kinderen voorbereiden op terugkeer naar hun familie. Maar misschien is het belangrijkst wel de bewustwording in de samenleving hoe schadelijk deze gang van zaken kan zijn voor een kind. We willen de keten van het gedogen en wegkijken bij kinderarbeid doorbreken en veranderen.

De combinatie van problemen die aan de grondslag ligt van kinderuitbuiting, moet ook met verschillende oplossingen worden aangepakt. Ephrem Shiferaw, senior programma-adviseur in Ethiopië: ‘Elk van de partners is geselecteerd op basis van hun toegevoegde waarde en rol in het programma. De werkzaamheden van de ene partner vullen de werkzaamheden van de andere partners in het consortium aan. Een dergelijke samenstelling van partners is van groot belang voor de aanpak van het complexe, multidimensionale en veelzijdige probleem dat kindslavernij is.’

Wat er verder gebeurde…

  • Feestdagen

    Bijna alle kinderen die tijdelijk in het opvangcentrum wonen hebben een christelijke achtergrond. Tijdens Kerst en Pasen werd stilgestaan bij de geboorte en wederopstanding van de HEERE Jezus.

  • Bijeenkomst

    In drie districten van Wolaita werden bijeenkomsten georganiseerd voor leiders, ouders en kinderen. Hier werd gesproken over moderne slavernij, uitbuiting en hoe de visie hierop veranderd moet worden.

  • Training

    69 mannen en 21 vrouwen zijn aangewezen als mentor rondom het thema kinderwelzijn. Zij werden getraind om bijeenkomsten te organiseren in de scholen en dorpen. Zo wordt de bewustwording onder kinderen vergroot en is de kans kleiner dat ze stoppen met school.

Samen houden we hoop

Met mijn collega Marike rijd ik door de prachtige straten van Addis Abeba. Onderweg drinken we de beste koffie van de wereld en worden we verwelkomd met de brede glimlach van de mensen die we ontmoeten. Echter, achter al deze schoonheid voel ik ook de sluimerende wanhoop, de onzekerheid en de angst in de harten en hoofden van de mensen in Ethiopië.

Tijdens gesprekken met onze partners en andere lokale organisaties horen we telkens weer de moeilijkheden waarmee de mensen hier te kampen hebben: stijgende kosten van levensonderhoud door inflatie (36%), conflicten waardoor mensen hun huis ontvluchten en bedelen op straat, meer huiselijk geweld door verschillende conflicten, hoge schooluitval (ongeveer 3 miljoen kinderen) en stijgende kinderarbeid door armoede.

Onvermijdelijk dringt de vraag zich aan me op: heeft ons werk überhaupt zin? De problemen in Ethiopië zijn enorm en werken in zo’n fragiele context voelt soms als roeien tegen de stroom in.

De stroom trotseren
Maar er zijn mensen die die stroom trotseren. Bijvoorbeeld de vrouwen in een gespreksgroep die ons vertellen dat ze via ons project ‘Combatting Modern Slavery (CMS) hun eigen bedrijf hebben opgestart. Zij sturen nu hun kinderen naar school in plaats van dat ze bedelen op straat.

Ook de politie, die folders publiceert over de risico’s van kinderuitbuiting en kinderhandel, trotseert de stroom. En het huishoudelijk personeel, de makelaars en de werkgevers die openlijk moderne slavernij bespreken en de noodzaak om kinderen te beschermen tegen kinderuitbuiting. Dat geeft hoop en spoort ons aan om door te gaan met dit werk. En niet zonder resultaat: door de inzet van al deze mensen zien we beelden van bevrijde slachtoffers van kinderuitbuiting, die herenigd worden met hun families.

‘Dit werk geeft hoop’
Ethiopië blijft een fragiele en moeilijke context. Ja, de inflatie is hoog en de armoede staart ons elke dag in het gezicht. Ook dit project, met ontzettend gedreven partners, kan niet alle kinderen van de straat halen of alle conflicten stoppen. Maar één ding is zeker: dit werk geeft hoop aan die 378 kinderen die zijn gered van uitbuiting en nu opnieuw naar school kunnen gaan.

Het geeft hoop aan de 1330 gezinnen die nu hun eigen bedrijf hebben en zich een beter bestaan kunnen veroorloven, zónder hun kinderen de straat op te hoeven sturen. Samen houden we hoop, zoals Abraham, die juist toen alles donker leek ‘… tegen hoop op hoop geloofd heeft’ (Romeinen 4:18a)

Geschreven door: Linda Agbotah, PMEL-expert

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring