Projectupdate Nepal | januari 2023

Tot een aantal jaar geleden waren de lessen die kinderen in Nepal krijgen, niet toegespitst op hun niveau. Daardoor leerden de kinderen bijvoorbeeld wel het alfabet, maar konden ze deze kennis niet in de praktijk gebruiken. Het onderwijs in Nepal biedt veel ruimte voor verbetering, daarom investeert INTENT Nepal samen met lokale partners in toekomstige docenten, huidige docenten en de overheid. Het doel: goed onderwijs voor alle kinderen in Nepal.

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in 2022 hebben plaatsgevonden, én we blikken vooruit op 2023. Hartelijk dank voor uw steun!

Bekijk de podcast

‘We bouwen aan een toekomst voor kinderen in dit schitterende land. Niet alleen van kinderen van rijke ouders die een goede opleiding kunnen betalen, maar juist ook van kinderen uit achterstandswijken die nu ook een goede juf of meester voor de klas hebben staan!’

Terugblik 2022

In het onderwijsproject in Nepal richten we ons op drie activiteiten. In 2022 zijn op deze activiteiten een aantal mijlpalen bereikt, waar we erg dankbaar voor zijn.

1) Oprichten van een bacheloropleiding
Na een tijd van voorbereidingen is de 1-jarige bacheloropleiding voor docenten van start gegaan. In februari 2022 gingen de inschrijvingen open, en op dit moment volgen 29 studenten de opleiding aan de Nepal Open University. Dit is echt heel mooi! In 2023 zal weer een nieuwe lichting studenten starten met de docentopleiding. Uiteindelijk is het plan om de bacheloropleiding in alle regio’s van Nepal aan te bieden. Zo hopen we steeds meer mensen op te leiden tot goede docenten, en verbeteren we het onderwijs in Nepal.

2) Ontwikkelen van modelscholen
In Nepal werken we met een aantal modelscholen. Op deze school worden de docenten getraind en wordt er dus goed onderwijs gegeven. De scholen staan model voor andere scholen in de buurt. In 2022 zijn er nieuwe modelscholen benoemd in Mahalaxmi, dit is een gemeente bij de hoofdstad Kathmandu. Dit ging op een mooie manier: mensen uit de gemeente kwamen zelf naar onze partnerorganisatie ECEC toe om te vragen of zij hun docenten wilden trainen en hun scholen wilden ontwikkelen. Ze zagen hoe goed het ging op de andere modelscholen en wilden dit zelf ook! In totaal zijn er nu 17 modelscholen, en 208 docenten werden getraind.

3) Lobby bij de overheid
Op landelijk niveau is lobby bij de overheid lastig, daarom richten we ons vooral op het creëren van eigenaarschap bij de lokale overheid. In 2023 willen we deze focus op de lokale overheden voortzetten en verbeteren.

208

docenten getraind

17

modelscholen

29

bachelor studenten

Ervaringen van docenten die een training volgden:

‘De opleiding heeft me erg geholpen om de klas te onder controle te houden en de kinderen te begrijpen. Ik ben vaardiger en zelfverzekerder geworden. De opleiding heeft het lesgeven verbeterd en ook de aanwezigheid van de kinderen is nu regelmatiger. De hoekopstelling en het lesgeven in kleine groepjes is heel nuttig, omdat ik zo tijd heb voor verschillende kinderen afzonderlijk en ook een band met de kinderen kan opbouwen. De hoekopstelling zorgt voor meer discipline in de klas. Ik ben erg blij met de training van ECEC.’
– Ms. Sheela Phuyal, juf

‘Na ECEC’s programma heb ik het initiatief genomen en een band opgebouwd met ouders. Zo kan ik hen helpen en leren over onderwijs aan kinderen. De school is bezig de klaslokalen van Grade 1-3 opnieuw in te richten volgens de principes van ECEC. Ook het seminar voor ouders was zeer nuttig, omdat de ouders nu het belang van praktijkles begrijpen. Ik hoop dat de ouders minder druk zullen uitoefenen op hun kinderen. Ze hoeven niet binnen een maand het alfabet te kunnen schrijven.’
– Mr. Santosh Kumar Poudel, schoolhoofd

Plannen voor 2023

Bredere aanpak

In 2022 hebben we de gemerkt dat we het onderwijs niet op grote schaal kunnen verbeteren als we alléén met ECEC samenwerken. We willen daarom het consortium uitbreiden en zijn hier in 2022 al mee begonnen door Ramila Karmacharya aan te stellen als kwartiermaker/coördinator voor INTENT Nepal.

Daarnaast zijn we verder gaan zoeken naar andere partijen die kunnen helpen bij onze systeemaanpak. Op dit moment hebben we vier organisaties gevonden die zich allemaal focussen op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. We willen met deze organisaties (waaronder ECEC) een consortium bouwen, waarbij we ons richten op vijf activiteiten:

  1. (Door)ontwikkeling van de 1-jarige bachelor
  2. Trainen van docenten (in de modelscholen)
  3. Ontwikkeling van de scholen
  4. Trainen en versterken van ouders
  5. Versterken van lokale overheden

Elke organisatie zal in een ander district van Nepal met de vijf activiteiten aan de slag gaan. Dit betekent dat we in 2023 flink kunnen uitbreiden en meer scholen en docenten kunnen bereiken. Zo hopen we het onderwijssysteem in Nepal op grote schaal te verbeteren!

Sponsorprogramma van start

Aanvullend op het INTENT programma zullen we vanaf 2023 ook starten met een sponsorprogramma in Nepal. Dit doen we in de stad Pokhara, in de regio Kaski. Kinderen die opgroeien in arme gezinnen krijgen op deze manier toegang tot onderwijs, maaltijden en medische zorg. Het is in Nepal verboden om christelijk onderwijs te bieden, maar we zullen heel nadrukkelijk samenwerken met een christelijke organisatie die, gedreven door Gods Woord, de kinderen begeleidt en ondersteunt. De scholen waar deze kinderen naartoe gaan worden aan het INTENT programma gekoppeld, zodat ook zij goed onderwijs kunnen volgen.

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring