Rapportage 2021 | Christelijk onderwijs in Burkina Faso

In oktober bezocht Rina Molenaar, onze directeur-bestuurder Burkina Faso. Net voor vertrek ontmoette ze de minister van Onderwijs. Hij vertelde over de grote uitdagingen van zijn land. ‘Ik wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, heb mezelf hoge doelen gesteld, maar terreur werkt verlammend. Scholen sluiten noodgedwongen en op veilige plaatsen stromen klassen vol met kinderen van vluchtelingen. We moeten als maatschappelijk middenveld en overheid de krachten bundelen.’ Ook de afgelopen weken was het onrustig in het land, en vonden er veel protesten tegen de regering plaats. Toch gaat het onderwijsprogramma door.

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaats gevonden in ons onderwijsproject in Burkina Faso. Hartelijk dank voor uw steun!

‘Ik vind het leuk om samen met mijn vrienden te leren, maar ook om voetbal te spelen. Rekenen vind ik het allerleukste vak op school.’ 

Gedeelde onderwijsplannen in een verdeeld land

Het afgelopen jaar heeft het Ministerie van Onderwijs in Burkina Faso regionale en nationale gesprekken gevoerd over de prioriteiten voor het onderwijs. Als antwoord hierop wordt nu het beleid voor de komende jaren vastgesteld. Het is mooi om te zien hoe in zo’n verdeeld land verschillende partijen toch tot gedeelde conclusies en plannen kunnen komen. De minister zelf heeft het INCE-consortium gevraagd om mee te denken in de verdere uitwerking voor de komende jaren.

Verandering biedt hoop
Er is veel verandering nodig. Voor de korte termijn, om kinderen en docenten te geven wat ze nodig hebben om weer te leren en les te kunnen geven. Maar ook voor een duurzame verandering van het onderwijs, dat aansluit bij de vraag vanuit de maatschappij en de arbeidsmarkt. Wanneer we samen met het ministerie, aan deze vragen mogen werken, dan komt er energie. En hoop. Hoop op nieuwe zichtbare tekenen van Gods komend koninkrijk, juist in een angstig en verdeeld land als Burkina Faso.

Op zoek naar een baan, maar hoe?

Van 20 mei t/m 2 juni 2021 deden 682 leerlingen uit Ouaga, Koudougou, Léo en Bobo mee aan activiteiten om zich te oriënteren op een vervolgstudie of baan. Eén van de leerlingen vertelt: ‘We kregen praktisch advies over hoe we straks het beste een baan kunnen zoeken. We weten nu beter wat bij ons past en naar welke opleidingsinstituten we kunnen.’ Door deze activiteiten hopen we de overstap naar een vervolgstudie of baan makkelijker te maken.

Prijs voor beste scholen en leerlingen
Dit jaar werd voor het eerst een ‘Day of Excellence’ georganiseerd. Op deze dag ontvingen drie scholen (Efore, Gueswendé en Betsalleel) een prijs, omdat de onderwijskwaliteit op deze scholen erg goed is. Ook de 30 beste leerlingen ontvingen een mooie prijs. Dat motiveert!

Isabelle (22) studeert bijna af

De 22-jarige Isabelle uit Burkina Faso kwam als jong meisje in contact met het onderwijsprogramma. Inmiddels is ze bijna aan het einde van haar studie. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen jaren? Isabelle: ‘Ik was 8 jaar toen ik voor het eerst naar school ging. Ik kreeg een schooluniform, medische zorg en eten in de schoolkantine. Op school lazen we uit de Bijbel en ik zat op een koor. Het was geweldig dat ik deze kans kreeg.’

Nu, 14 jaar later, studeert Isabelle aan de universiteit. ‘Ik doe de opleiding Finance Accounting. Het onderwijsprogramma heeft mij veel goeds gebracht, daar ben ik heel dankbaar voor!’

100% geslaagd

Op de Boulmiougou Evangelic School slaagde 100% van de leerlingen voor het nationaal examen. Het was het hoogste slagingspercentage van de 40 scholen in de buurt. Een geweldige prestatie! De afgelopen jaren hebben we samen met onze partnerorganisatie AEAD geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs door middel van docenttrainingen, een nieuw curriculum en nieuw lesmateriaal. Het is mooi om te zien dat deze inspanning nu haar vruchten afwerpt.

Door de coronamaatregelen konden onze partnerorganisatie dit jaar weinig fysieke trainingen geven. Binnenkort hopen ze de trainingen en bijeenkomsten voor docenten en lokale overheden weer op te pakken. We kijken er naar uit om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren!

Hoe ziet een schooldag in Burkina Faso eruit?

Elke ochtend gaan om 6.30 uur de hekken van het schoolplein open. De kinderen verzamelen zich op het plein, want om 6.45 uur wordt de vlag gehesen en het ochtendgebed uitgesproken. Van 7.00 tot 10.00 uur volgen de kinderen allerlei schoolvakken en na een halfuur pauze gaan ze door met leren tot 12.00 uur. Na een lange pauze van 3 uur, gaan op sommige dagen de lessen door tot 17.00 uur. Hierna worden er nog een uurtje extra activiteiten georganiseerd en kan er bijles worden gevolgd. Na een lange dag gaan de kinderen moe maar voldaan naar huis!

Wat is de impact van het onderwijsprogramma?
‘De kinderen voelen zich geliefd, zijn blij en maken zich minder zorgen voor de toekomst dan hun leeftijdsgenootjes’, aldus Stéphane, medewerker van AEAD. ‘Ook ouders merken dat de kinderen vaker om gebed vragen en ook zelf bidden voordat ze gaan eten. Het is duidelijk zichtbaar dat de kinderen de christelijke normen en waarden begrijpen en toepassen.’

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring