Rapportage augustus 2023 | Goed onderwijs in Benin (INCE)

Het onderwijssysteem van Benin verbeteren was al langer een wens, maar in juni 2022 konden we officieel van start. Een maand later, in juli, werd Ephraïm Agoman aangewezen als INCE coördinator. Hij heeft zo’n 20 actoren, zoals overheden, internationale NGO’s en lokale (onderwijs)organisaties gesproken. Samen met deze actoren vormen we het consortium dat werkt aan een sterk onderwijssysteem in Benin.

De afgelopen maanden zijn er mooie stappen gezet, die we in deze rapportage zullen delen. Hartelijk dank voor uw steun!

De stappen die we zetten:

Veldbezoeken en vergaderingen om strategie op te stellen

De eerste stap naar verandering is het onderwijssysteem van Benin goed begrijpen en in kaart krijgen hoe het met de onderwijskwaliteit is gesteld. Het INCE team heeft daarom veel veldbezoeken afgelegd en vergaderingen bijgewoond. Het team sprak bijvoorbeeld met maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.

Ook organiseerde het INCE team drie workshops waar zo’n 20 instanties samen kwamen om na te denken over het onderwijs in Benin. Dromen werden uitgesproken en actiepunten opgesteld. Zo kreeg de strategie om het onderwijs te verbeteren steeds meer vorm.

Uitkomsten juni 2022 – maart 2023

 • Kennismaking tussen verschillende organisaties in de onderwijssector in Benin

 • Analyse van het onderwijssysteem waarbij de belangrijkste uitdagingen zijn geïdentificeerd

 • Samenbrengen van de actoren die het onderwijssysteem kunnen aanpakken in het INCE consortium

 • Verdeling van de belangrijkste rollen binnen het consortium

 • Oriëntatie op hoe het onderwijs in Benin inclusiever kan worden

 • Verzamelen en analyseren van hulpmiddelen (handleidingen en diverse documenten) die beschikbaar zijn op lokaal niveau en die bruikbaar zijn voor INCE (bezig)

 • Uitwerking van de aanpak van INCE in de Beninse context (bezig)

Leerkrachten vaker een vast contract

Lange tijd kregen net afgestudeerde leerkrachten een contract van 9 maanden, dat elk jaar kon worden verlengd. Deze hervorming zorgde voor instabiliteit: er waren ieder jaar veel wisselingen op de scholen. Daarnaast zorgden de kortlopende contracten ervoor dat het beroep van leerkracht minder populair is geworden.

Gelukkig kondigde de overheid onlangs aan om toch vaker een vast contract aan te bieden. Dit zal de motivatie en stabiliteit van leerkrachten bevorderen, waardoor ze hopelijk ook gemotiveerder worden om trainingen te volgen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Het huidige onderwijssysteem in Benin

In 2020 heeft de Beninese overheid de Nationale Onderwijsraad opgericht. Deze raad is het hoogste orgaan van het onderwijssysteem in Benin en ziet toe op de naleving en uitvoering van de wet. Hierbij krijgen ze advies van verschillende vertegenwoordigers van de regering en organisaties en verenigingen.

Dit zijn de huidige interventies die in het onderwijsplan van de overheid staan:

 • De leeromgeving verbeteren
 • De kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door de kwaliteit van het lesgeven aan te pakken
 • Steun voor onderwijsalternatieven
 • Effectiever, efficiënter en meer inclusief bestuur ontwikkelen

In het land zijn een aantal netwerken en coalities die zich inzetten voor lobby, beleidsbeïnvloeding en die kijken of de onderwijswet wordt nageleefd. Deze netwerken en coalities zijn gevraagd om lid te worden van het INCE consortium, want zo kunnen we onze krachten en kennis bundelen. De komende tijd hopen we meer mooie stappen te zetten!

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

 • Bekijk hier onze privacyverklaring