Rapportage februari 2023 | Christelijk onderwijs in Burkina Faso

De  situatie in Burkina blijft zorgelijk. We krijgen berichten van terroristische aanslagen, van grote onrust en zorgen. Onze partnerorganisaties CREDO en AEAD merken dit ook op de scholen. Vooral in het noorden moeten die regelmatig hun deuren sluiten. Toch willen ze er voor de kinderen zijn en proberen ze in contact te blijven met de kinderen en hun ouders, én gaan ze door om het onderwijs op grote schaal te verbeteren. 

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in 2022 hebben plaats gevonden in ons onderwijsproject in Burkina Faso. Hartelijk dank voor uw steun!

Resultaten 2022 – CREDO

3.922
(doel: 3.984)

kinderen naar school

111
(doel: 120)

docenten en stafleden getraind

117
(doel: 970)

gezinnen in armoede gesteund

De resultaten van AEAD zijn op dit moment nog niet bekend.

Wat je op school leert, geef je door

Op school leren de kinderen: wat je hier leert, kun je ook doorgeven aan anderen. Zo profiteer niet alleen jij van de steun, maar ook je familie en het dorp waarin je woont. Naast de lessen lezen, schrijven en rekenen wordt er ook veel aandacht besteed aan christelijk onderwijs. Ook hier leren de kinderen: Heb God lief en deel deze liefde uit.

Een uitdaging in het onderwijs is het hoge percentage kinderen dat vroegtijdig uitvalt. Dit komt door de terroristische aanslagen en de onrust die dit met zich meebrengt in Burkina Faso. Gezinnen trekken weg of houden uit veiligheid hun kinderen thuis. Zo hoeven ze niet de gevaarlijke weg naar school af te leggen of kunnen ze hun ouders helpen om wat geld te verdienen. In mei werd een bijeenkomst met de ouders georganiseerd om hierover door te praten en het belang van onderwijs duidelijk te maken.

Training van boeren

In Burkina Faso zijn de meeste mannen actief als boer. Met de gewassen die ze verbouwen, verdienen ze wat geld om hun gezin te onderhouden. Om ervoor te zorgen dat hun oogst zo groot mogelijk is, volgden de ouders een training. Ze leerden bijvoorbeeld nieuwe technieken te gebruiken en deden nieuwe kennis op over het omgaan met geld. Ook ontvingen ze de benodigde materialen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Veel ouders lieten later weten dat hun gewassen beter groeiden en de oogst groter was. Een mooi resultaat waar de boeren trots op mogen zijn!

Onderzoek impact sponsoring
Eind april 2022 werd in vier regio’s van Burkina Faso onderzoek gedaan naar de impact van het sponsorprogramma. Hieruit bleek dat vóór de kindsponsoring slechts 29% van de ouders betrokken was bij economische activiteiten, en na de sponsoring van hun kind was dit 46%. Op de vraag of sponsoring bijdraagt aan de verbetering van de leefomstandigheden van het gezin, antwoordde 91% van de ouders met ‘ja’.

Elevis: ‘De kans van mijn leven!’

‘Ik heet Elevis Bationo en ik zit op de basisschool in mijn woonplaats Réo. Mijn vader is boer en mijn moeder zorgt voor ons gezin. We hebben weinig geld, daarom ging ik als jong kind naar de publieke overheidsschool die gratis is. Maar ik vond die school niet leuk, waardoor ik niet goed mijn best deed. Nadat ik een paar keer was blijven zitten, mocht ik van mijn vader naar de christelijke school. Niet lang daarna werd ik gesponsord. Dit was de kans van mijn leven! Ik krijg nu maaltijden en een uniform en ik word nooit meer de klas uitgestuurd omdat mijn schoolgeld niet is betaald.

Ik werkte hard en rondde de basisschool af. Nu zit ik op de middelbare school. Ik heb geleerd wat respect is en toon dat ook richting mijn ouders en de docenten. Het gaat steeds beter op school, allemaal door het sponsorprogramma en het christelijke onderwijs dat ik ontvang!’

Alumni op bezoek en culturele week

Regelmatig worden er bijzondere activiteiten georganiseerd op school. Alumni van de school komen bijvoorbeeld langs om de kinderen te vertellen over de mogelijkheden na je opleiding. Dit motiveert de kinderen om goed hun best te doen. Ieder jaar vindt er ook een culturele week plaats waarin traditionele maaltijden worden bereid, maar waarin kinderen ook leren over andere culturen, gewoonten en kledingstijlen. Een feestelijke week waarin de kinderen genieten van alle dingen die ze van elkaar leren!

INCE: Onderwijskwaliteit verbeteren op grote schaal

Na het gesprek met de nieuwe minister van Onderwijs in maart 2022 is het INCE team vol goede moed verder gegaan. Op 31 mei kwamen onderwijsleiders uit 11 van de 13 regio’s bijeen. In de hoofdstad Ouagadougou spraken zij met elkaar over de systeemaanpak die nodig is om het onderwijs in Burkina Faso op grote schaal te verbeteren. Er werd gesproken over de uitdagingen die christelijk onderwijs in een grotendeels islamitisch land met zich meebrengt, maar ook over de kansen die er zijn. Aan het einde van de dag was iedereen gemotiveerd om aan de slag te gaan en werd met elkaar de ambitie uitgesproken. Een succesvolle bijeenkomst!

Vervolgens werd op 28 juni een belangrijke handtekening gezet, waardoor INCE Burkina Faso de komende vijf jaar haar activiteiten kan voortzetten in samenwerking met de overheid en andere organisaties. Op 7 juli werd INCE lid van SPONG, een platform dat organisaties en overheden samenbrengt waardoor de impact kan worden vergroot. Onze directeur-bestuurder Rina Molenaar was aanwezig bij deze heugelijke gebeurtenis.

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring