Rapportage januari 2023 | Christelijk onderwijs in Colombia

Angie kreeg van Conviventia de kans om zich van leerling tot werknemer te ontwikkelen. Ze ziet het als een groot geschenk. Angie vertelt: ‘Ik kan nu openlijk over God spreken en het geloof ook met de kinderen delen. Het is een zegen van God dat er mensen zijn die zich bekommeren om de meeste kwetsbare mensen in ons land!’

Ook in de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd. In deze rapportage leest u het laatste nieuws over het onderwijsprogramma in Colombia.

Doelstellingen 2022

3230

kinderen naar school

110

docenten en stafleden getraind

2070

gezinnen in armoede gesteund

Scholen bidden voor elkaar

Veel gezinnen uit het onderwijsprogramma staan door de inflatie voor grote uitdagingen. Op Wereldgebedsdag gingen de kinderen op verschillende scholen van Conviventia voor elkaar in gebed. Dit deden ze in een grote kring. De kinderen en docenten verzamelden gebedspunten en stonden stil bij Filippenzen 4: 6-7: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus (SV). Het gebed verenigde de scholen en leerde kinderen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen te bidden. Bovendien was het voor de kinderen bemoedigend om te horen dat ze niet de enigen zijn met uitdagingen.

Angie: ‘De toegang tot deze school heeft mijn leven veranderd’

Angie (31) is maatschappelijk werker op de school in Lucero Alto. ‘Ik werk hier sinds 2015, maar het begon allemaal toen ik in 2006 als leerling op de school kwam. De toegang tot deze school heeft mijn leven veranderd. In mijn rol als maatschappelijk werker leid ik allerlei activiteiten om kinderen te beschermen.’

Activiteiten om kinderen te beschermen
De baan van Angie is divers. ‘In mijn rol als maatschappelijk werker leid ik allerlei activiteiten om kinderen te beschermen. Dit is belangrijk, want in de buurt waar de kinderen wonen zijn allerlei risico’s. Denk bijvoorbeeld het risico op misbruik of betrokken raken bij bendes. We willen een veilige omgeving creëren en zetten daarom allerlei campagnes op voor ouders, leerlingen en leraren. We werken ook samen met andere professionals in de school en met lokale netwerken. Elke maand woon ik vergaderingen bij over het overheidsbeleid voor kinderen en gezinnen. Een ander netwerk waarmee ik samenwerk is de werkgroep voor eerlijke behandeling, zo worden we gekoppeld aan allerlei lokale initiatieven om kinderen te beschermen.

Zullen we samen spelen?

Ook in Colombia spelen kinderen tijdens de pauze of na schooltijd graag met elkaar. Ze gaan bijvoorbeeld naar de speeltuin in het park, maar ook springtouwen op het schoolplein is erg geliefd. En wat dacht je van hinkelen, verstoppertje of een wedstrijdje wie het snelst een limoen via een lepel in de mond naar de overkant kan brengen? Andere kinderen spelen graag voetbal, trefbal, basketbal of volleybal. Er zijn ook kinderen die het liever wat rustiger aan doen en met elkaar kletsen, liedjes zingen of een bordspel spelen.

Een inkijkje op de scholen…

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring