Rapportage januari 2023 | Christelijk onderwijs in Sierra Leone

‘De overheid belooft ons gratis goed onderwijs, maar in feite is het niet gratis. De kinderen moeten nog steeds hun uniform, boeken, pennen en schoenen betalen. Het sponsorprogramma neemt deze grote last voor veel gezinnen weg, want zij betalen alle onderwijskosten.’ Nadat Margarets kleinkind werd toegelaten tot het sponsorprogramma is ze voorzitter geworden van het scholencomité. Ze woont veel trainingen bij over het beschermen van de kinderen in het dorp en over het reilen en zeilen van de school. Ook is ze in contact met organisaties en partijen die het onderwijs in haar dorp kunnen verbeteren. ‘Ik ben God dankbaar voor deze kans!’

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in januari tot juni 2022 hebben plaats gevonden in ons onderwijsproject in Sierra Leone. Hartelijk dank voor uw steun!

Margaret zet zich in voor het onderwijs van haar kleinkind

Doelstellingen 2022 (CTF)

1693

kinderen naar school

488

docenten en stafleden getraind

313

kinderen indirect bereikt door de verbetering van de onderwijskwaliteit

Doelstellingen 2022 (EFSL)

575

kinderen naar school

59

docenten en stafleden getraind

500

kinderen indirect bereikt door de verbetering van de onderwijskwaliteit

Overleggen over het nieuwe schooljaar

Aan het begin van elk jaar komen de medewerkers van het onderwijsprogramma bij elkaar om het nieuwe jaar goed in te gaan. Van elke school zijn minstens vijf vertegenwoordigers aanwezig: het schoolhoofd, twee docenten, de voorzitter van de Community Teacher Association en de voorzitter van het School Management Committee. Ook de leiders van de vrouwengroepen, jeugdleiders en religieuze leiders zoals predikanten komen naar de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst begin 2022 stonden verschillende punten op de agenda:

 1. Wie is EFSL en wat is haar missie, vissie en kernwaarden?
 2. Wie is Woord en Daad en wat is haar visie op het sponsorprogramma?
 3. Strategie van het sponsorprogramma (doelgroep en selectiecriteria)
 4. Programmavereisten (onderwijs, maaltijden, medische zorg)
 5. Impact van onderwijs en rapportering

Met alle neuzen dezelfde kant op kan het schooljaar beginnen!

Spelletjes tijdens de pauze

Overal ter wereld spelen kinderen spelletjes. Sommige spelletjes zijn universeel, maar andere spelletjes verschillen per land. Wat spelen de kinderen in Sierra Leone? Een medewerker van CTF vertelt: ‘Tijdens de lunchpauze spelen kinderen vaak ‘balance ball‘. Dit spel gaat als volgt: van gebruikte kledingstukken wordt een bal gemaakt en in het midden van het veld worden slippers of blikken neergelegd. Twee teams gaan vervolgens tegenover elkaar staan. Om beurten kiest elk team iemand die het veld over moet rennen terwijl de bal naar hem of haar wordt gegooid. Het kind moet de bal zien te ontwijken, terwijl hij of zij de slippers of blikken opstapelt. Als dit lukt, wint het kind een punt. Lukt het niet en raakt de bal het kind, dan raakt het team een punt kwijt en moet het kind het spel verlaten. Het andere team is dan aan de beurt. Het team met de meeste punten wint. Kinderen vinden dit spel erg leuk, het is actief en bovendien leren ze om voorwerpen op elkaar te stapelen zonder dat het valt.’

Zie video ter illustratie (beelden zijn niet van Woord en Daad)

Wat er verder gebeurde bij EFSL 

 • 250 extra kinderen werden toegelaten tot het sponsorprogramma

 • 575 kinderen ontvingen een maaltijdpakket

 • 14 docenten volgden een training over management en administratie

 • 100 meisjes kregen les over hygiëne (o.a. rondom menstruatie)

Wat er verder gebeurde bij CTF

 • Een voetbalcompetitie werd georganiseerd. Dit jaar wonnen de kinderen uit Grade 6

 • Op 8 februari werd Thanksgiving gevierd. Er werd gebeden voor de school en de gezinnen

 • Op 2 scholen werd en nieuw klaslokaal gebouwd om kleuteronderwijs te kunnen bieden

 • 12 docenten volgden een training over onderwijs aan jonge kinderen

Extra lessen voor het examen 

Docenten in Sierra Leone werken hard, maar krijgen weinig betaald door de overheid. Ze willen dat hier verandering in komt, daarom werd er bijna een maand lang gestaakt. Helaas betekende dit dat veel lessen niet door konden gaan, wat het zeker voor examenkandidaten best spannend maakte of ze het jaar wel zouden halen. EFSL organiseerde daarom in mei een aantal extra lessen. Tijdens deze lessen werd het lesmateriaal waar men nog niet aan was toegekomen alsnog behandeld. En met resultaat: alle leerlingen van de basisschool en middelbare school haalden in juni hun examen!

Maaltijden en lampen uitdelen

Sierra Leone had in 2022 te maken met een hoge inflatie van zo’n 43%. Veel gezinnen die al moeite hadden om elke dag een maaltijd op tafel te zetten, kregen het nog moeilijker. Op school was dit goed merkbaar, want weinig eten heeft invloed op de schoolresultaten en het energieniveau van kinderen. Onze partnerorganisaties deelden daarom extra maaltijden uit. Een medewerker vertelt: ‘De kinderen waren hierdoor actiever, werden sterker en energieker. Daarnaast zorgt de maaltijd op school er ook voor dat ouders gemotiveerd zijn om hun kinderen naar school te laten gaan. Het vergroot de betrokkenheid van ouders.’

In 2022 groeide het aantal kinderen dat via het sponsorprogramma naar school gaat. In februari werden extra borden, lepels, bekers gekocht en verspreid over de scholen van CTF. In mei werden opnieuw lampen op zonne-energie uitgedeeld. Dit helpt de kinderen om huiswerk te maken, want het wordt vroeg donker in Sierra Leone en de kinderen hebben thuis geen stroom. Ook dit draagt bij aan het verlagen van het risico dat kinderen vroegtijdig stoppen met school.

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

 • Bekijk hier onze privacyverklaring