Rapportage juni 2022 | Christelijk onderwijs in Colombia

Gebroken gezinnen en moeizame relaties is een realiteit waar kinderen in Colombia veel mee te maken hebben. Maar juist tijdens de coronapandemie is er nog veel meer druk gekomen op gezinnen, omdat ouders geen werk hadden en kinderen niet naar school konden en dus thuis les moesten krijgen. Door de lockdown was er weinig bewegingsvrijheid.

Via het onderwijsprogramma konden veel gezinnen geholpen worden om met lastige situaties om te gaan. Ze kregen praktische vaardigheden mee die hielpen bij het zorgen voor hun kinderen, en dit bracht veel rust in deze gezinnen. Zo zorgden we ervoor dat kinderen niet verder achterop raakten met school of dat ze helemaal van school af gingen.

In deze rapportage leest u het laatste nieuws over het onderwijsprogramma in Colombia.

Resultaten 2021

2754

kinderen naar school

92

docenten en stafleden getraind

2040

gezinnen in armoede gesteund

Onderwijs en speciale activiteiten

Toen de Colombiaanse scholen in augustus 2021 na vijftien maanden weer open gingen, was het best even wennen. Toch is iedereen het met elkaar eens: fysiek les krijgen is fijner dan online. De eerste maanden volgden nog zo’n 35% van de kinderen online les, maar inmiddels zitten de klassen weer vol.

Naast het reguliere onderwijs, besteedt onze partnerorganisatie ook aandacht aan speciale dagen. Op de Internationale Dag van de Vrede (21-9) werden de kinderen opgeroepen om bij te dragen aan de veiligheid in Colombia, onder andere door klasgenoten niet te pesten. In december werd de Gift of Love uitgedeeld, en op Koningsdag vierden de kinderen dat ze een sponsor of donor in Nederland hebben. Ook dat waren feestelijke dagen! Daarnaast biedt Conviventia naschoolse (sport)activiteiten aan waar 130 kinderen aan deelnemen.

Zorg voor kwetsbare gezinnen

In 2020 groeide het aantal Colombiaanse gezinnen dat leeft in extreme armoede. Nu, na de maandenlange lockdown herstelt de Colombiaanse economie zich stapje voor stapje. Ouders vinden weer een baan, waardoor de financiële zorgen afnemen. Toch zal het lang duren voordat de economie volledig is hersteld. Onze partnerorganisatie Conviventia zoekt de gezinnen in armoede op, deelt voedselpakketten uit en biedt begeleiding.

Een aantal weken geleden waren veel kinderen ziek; momenteel is het regenseizoen in Colombia, waardoor kinderen vatbaar zijn voor de griep. Om verdere verspreiding van het griepvirus te voorkomen werd één van de scholen even gesloten. Conviventia houdt de gezondheid van de kinderen goed in de gaten en biedt medische zorg als dat nodig is.

Juan (15): ‘Ik zou graag als computeringenieur werken’

Ik woon samen met mijn moeder Milena (40 jaar), mijn vader Juan (40 jaar) en met mijn zusje Cristin (12 jaar) en broertje Michael (7 jaar). Alledrie gaan we naar dezelfde school. In mijn vrije tijd teken ik graag en sinds een week leer ik gitaar spelen op school. Ik spaar mijn geld om een gitaar te kopen. Ik zou graag als computeringenieur willen werken. Ik wil een succesvol bedrijf opbouwen dat gespecialiseerd is in programmeren en het ontwikkelen van websites en spelletjes. Als dat niet lukt, zou ik ook wel beeldend kunstenaar willen worden en veel willen tekenen en schilderen. Maar om te kunnen werken, moet ik eerst een passende studie volgen en me hier 100% voor inzetten. Succes komt je niet zomaar aanwaaien.

María (16): ‘ik wil advocaat worden’

Een paar jaar geleden was María de klassenvertegenwoordiger van haar school. Een ervaring die haar toekomstdroom om strafrechtadvocaat te worden, bevestigde. ‘Ik kwam erachter dat ik de vaardigheden heb om anderen met hun problemen te helpen. Toen wist ik het zeker: ik wil advocaat worden, een advocaat met christelijke principes en waarden. Ieder schooljaar leer ik nieuwe vaardigheden, wat ook mijn ouders trots maakt. Als ik ben afgestudeerd, wil ik mijn dromen waarmaken. Ik ben vol vertrouwen dat alles wat ik heb geleerd me zal helpen om succesvol te zijn. Ik dank God, en ben ook iedereen die via het onderwijsprogramma bijdraagt aan onze opleiding dankbaar.’

Passend onderwijs voor iedereen

Conviventia heeft aan het begin van de coronapandemie snel geschakeld naar digitaal onderwijs, maar veel kinderen hadden geen toegang tot deze middelen óf hadden niet voldoende hulp vanuit huis om goed mee te doen. Missy Christie: ‘Het is moeilijk om mee te komen in de les als je geen goede internetverbinding hebt. Bovendien is het voor docenten op afstand lastig om op te merken welke kinderen de lesstof niet goed begrijpen, waardoor deze kinderen extra uitleg missen.’

Onze partnerorganisatie Conviventia bood vorig jaar extra begeleiding aan 115 kinderen met een leerachterstand en 38 kinderen met een beperking. Voor de kinderen werd een plan van aanpak gemaakt met aanvullende lessen en groepssessies. Docenten werden getraind, zodat zij de benodigde pedagogische vaardigheden hebben om de kinderen goed te kunnen begeleiden. Zo krijgen ook zij goed passend onderwijs.

Nieuwe ontwikkelingen

Eén van onze beleidsthema’s is ‘Het bereiken van de onbereikten’. We willen juist kinderen voor wie naar school gaan niet vanzelfsprekend is, toegang bieden tot onderwijs. Sinds kort werken we in Colombia daarom ook La Guajira, een regio waar de armoede groot is. De scholen zijn bijvoorbeeld niet gebouwd van steen, maar met riet en de ouders hebben moeite om het onderwijs te betalen. Samen met Conviventia willen we de bestaande scholen ondersteunen, onze kennis delen en zo vooruit helpen.

Onderwijskwaliteit verbeteren
We willen niet alleen dat kinderen toegang tot onderwijs krijgen, maar vinden het ook belangrijk dat het onderwijs van goede kwaliteit is. We bouwen daarom aan een netwerk van organisaties die samen zullen werken om docenten te trainen, waardoor hun kennis en (sociaal-emotionele) vaardigheden verbeteren. De afgelopen maanden hebben we gesproken met christelijke universiteiten en netwerkorganisaties om te kijken welke thema’s prioriteit hebben en hoe we aan kunnen sluiten bij al bestaande lokale initiatieven. In het komende schooljaar hopen we te starten met het trainen van een aantal scholen!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring