Tegengaan van kindslavernij in Ethiopië | projectupdate december 2021

Na maanden van voorbereiding was de dag eindelijk daar! Op 5 oktober 2021 vond in Ethiopië de officiële lancering plaats van ons nieuwe project. In  dit land leidt een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving tot uitbuiting van kinderen. Daarom werkt Woord en Daad, samen met een consortium van lokale partners, aan de bestrijding van moderne slavernij door de ketens van kinderarbeid en uitbuiting in Ethiopië te doorbreken.

In deze rapportage leest u over de activiteiten die in de afgelopen maanden hebben plaats gevonden. Hartelijk dank voor uw steun!

Terugblik lancering project

De lancering van het project startte met een welkomstwoord door Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad. Zij sprak: ‘Begin 2020 waren wereldwijd 160 miljoen kinderen betrokken in kinderarbeid. Door de coronapandemie is dit aantal nog verder toegenomen. 160 miljoen waardevolle, unieke kinderen die hierdoor vaak niet naar school kunnen. Juist voor deze kinderen willen we ons inzetten!’

Hierna volgden speeches van de Ethiopische overheid en de Noorse ambassade in Ethiopië. Ook was er een paneldiscussie over de oorzaken en gevolgen van kindslavernij en de kansen om kindslavernij te stoppen. Een groepje kinderen liet in een rollenspel zien hoe zij in het kinderparlement opkomen voor hun rechten wanneer zij worden uitgebuit.

Ephrem Shiferaw, Programma Adviseur van dit project, sprak over de doelen van het project en de plannen voor de komende jaren. De afgelopen maanden heeft hij met zijn team gewerkt aan het opbouwen van een breed netwerk in Ethiopië. Tijdens het evenement kwamen deze organisaties en partners bijeen. ‘Het evenement zorgde voor veel zichtbaarheid en publiciteit. We hopen dat de komende tijd meer organisaties én donateurs aanhaken met hetzelfde doel: kindslavernij een halt toeroepen!’

Bekijk de video van de lancering

Op de foto:
Dit meisje (10) woont samen met haar broertje (9), hun moeder en oma in een huis zonder elektriciteit in Kechene. De kinderen zijn niet verhandeld, maar ze werken drie dagen per week, en gaan twee dagen per week naar school. De werkdag begint om 5 uur ‘s ochtends, dan spinnen ze garen op kleine bamboestokjes, die vervolgens aan wevers worden verkocht. Er moet veel worden geproduceerd, voordat de inkomsten genoeg zijn om voedsel te kunnen betalen. Om 21.00 uur kunnen de kinderen eindelijk naar bed.

Kinderen achtergelaten, verkocht en aan het werk gezet

In Ethiopië lopen de kalenderjaren anders dan in Nederland, waardoor Oud & Nieuw  al op 11 en 12 september wordt gevierd. Waar dit in Nederland vooral een feestdag is, geldt dat voor veel Ethiopische kinderen afkomstig van het platteland niet. Zij trekken met hun ouders naar de dichtstbijzijnde stad om dit feest te vieren, maar worden vervolgens in de stad achtergelaten door hun ouders. De ouders gaan terug naar het platteland, en de kinderen worden op straat gerekruteerd door handelaren die hen doorverkopen als huisslaaf. De kinderen gaan o.a. aan de slag in een restaurant, theehuis of gezin en helpen daar bijvoorbeeld met schoonmaken en de afwas.

Culturele gewoontes aanpakken
Dit is een heftige problematiek die we in dit project graag willen aanpakken. Ieder kind hoort immers in vrijheid op te groeien en heeft recht op onderwijs! Om te strijden tegen kindslavernij, moeten culturele gewoontes worden aangepakt. De handel in kinderen is vooral ‘populair’ in Ethiopië, omdat ze goedkoper zijn dan volwassenen. Daarnaast zijn kinderen gehoorzaam, minder snel agressief én ze kunnen makkelijker nieuwe vaardigheden leren.

Veel handelaren weten wel dat het illegaal is om kinderen in te zetten voor huishoudelijk werk, maar zijn zich er niet van bewust hoe schadelijk dit voor een kind is. Een uitspraak die we vaak horen, is: ‘het is goed voor kinderen om als huisslaaf te werken, want anders zouden ze straatbedelaars worden. Zolang zij geen kans hebben om naar school te gaan of zolang de ouders niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, is het goed om te werken.’ Stap voor stap leren we de Ethiopiërs om deze denkwijze te veranderen.

Onze partnerorganisaties zetten zich ieder met hun eigen kennis in om kindslavernij en uitbuiting tegen te gaan en de bestaande ideeën te doorbreken!

De strijd tegen kindslavernij aangaan kan alleen door samen te werken met lokale partners. Het waardevolle aan dit project is dat we het uitvoeren met lokale organisaties die diep zijn geworteld in de Ethiopische samenleving.

Ephrem Shiferaw vertelt: ‘Elk van de partners is geselecteerd op basis van hun toegevoegde waarde en rol in het programma. De werkzaamheden van de ene partner vullen de werkzaamheden van de andere partners in het consortium aan. Een dergelijke samenstelling van partners is van groot belang voor de aanpak van het complexe, multidimensionale en veelzijdige probleem dat kindslavernij is.’ Dankzij de samenwerking met lokale partners en de unieke samenwerking met Norad kunnen we inzetten op het daadwerkelijk veranderen van systemen. En die systeemverandering is hard nodig om de keten van uitbuiting te doorbreken!

Hope for Justice

Preventie en hulp aan kindslaven in Addis Ababa en Wolaita

4.023 kinderen doen mee aan activiteiten

In de afgelopen maanden deden 4.023 kinderen uit drie dorpen in de regio Wolaita mee aan activiteiten. Op een speelse manier wordt de kinderen geleerd over uitbuiting en leren ze hoe ze kunnen losbreken van deze praktijken. Mooi dat we op deze manier zoveel kinderen kunnen bereiken!

71 dorpsbewoners getraind

49 mannen en 22 vrouwen volgden een training om straks ook bewustwordingsactiviteiten op scholen en in de dorpen te kunnen organiseren. Hierdoor kunnen nóg meer kinderen leren over de gevaren van uitbuiting en het leven op straat. Dankzij deze trainingen kunnen we steeds meer activiteiten organiseren en steeds meer kinderen bereiken.

73 kinderen terug bij hun familie

In 2021 konden 73 kinderen die in één van de zes Lighthouses woonden (de opvanghuizen van Hope for Justice) terugkeren naar hun gezin of een gastgezin. Zo’n wederzien is altijd erg bijzonder, zoals u verderop in deze rapportage kunt lezen.

HIDO

Preventie en hulp aan kindslaven in Addis Abeba

Bescherming in het kinderparlement

HIDO richtte in het derde kwartaal van 2021 10 Child Wellbeing Clubs op, verspreid over de vijf wijken van de hoofdstad Addis Abeba. Elke club wordt bezocht door zo’n 20-25 kinderen. De kinderen kunnen naar een kinderparlement, wanneer zij bescherming nodig hebben. In het parlement kunnen ze zich uitspreken en worden ze beschermd tegen uitbuiting.

Training voor ouders en medewerkers

400 lokale medewerkers leerden tijdens een 3-daagse training meer over de rechten van ieder kind en de bescherming die nodig is tegen kinderuitbuiting. Deze kennis helpt de medewerkers om zich in te zetten voor de kinderen in het project. Ook een groep ouders volgde een training over de verschillende vormen van kinderuitbuiting en de gevolgen die dit heeft voor de toekomst van een kind.

Kinderuitbuiting wordt bespreekbaar

HIDO kon tussen juli en september 423 uitgebuite kinderen doorverwijzen naar instanties die deze kinderen zullen helpen om een betere toekomst op te bouwen. Dit waren ruim 200 kinderen meer dan ingeschat, geweldig! Ook werden er 30 gespreksgroepen opgericht in de verschillende buurten. Hier gaan inwoners met elkaar in gesprek over het thema kinderuitbuiting, waardoor het taboe langzaam wordt doorbroken.

DOT

Economische ondersteuning aan hoogrisico-gezinnen voor kindslavernij

270 mensen openen spaarrekening

Tussen juli en september 2021 volgden 110 mannen en 447 vrouwen een training waarin ze leerden hoe ze een eigen inkomen kunnen verdienen. Tijdens de training ligt de focus op ondernemerschap, maar ook andere vaardigheden die in het dagelijks leven belangrijk zijn hebben een plek. Na afloop openden 270 mensen een spaarrekening bij een lokale bank. Zij hebben nu toegang tot een startkapitaal en kunnen aan de slag!

8 business-groepen opgericht

De inwoners van Addis Abeba beseffen dat ze samen sterker staan bij het opstarten van een bedrijf. Inmiddels zijn er 8 business-groepen opgericht waar in totaal 41 mensen samenwerken! Wanneer toch iemand liever alleen een bedrijf opricht, informeert DOT diegene over de mogelijkheden en de voor- en nadelen.

Activiteiten die geld opbrengen

DOT heeft goed onderzoek gedaan welke activiteiten het meeste geld kan opbrengen. Goede opties voor de inwoners van Addis Abeba zijn: gewassen verbouwen (o.a. groente, teff, maïs en cassave), vee houden (o.a. kippen, bijen, koeien) of  het pulp van de enset, een soort bananenboom, verwerken tot voedzame pap of koeken en de bladeren gebruiken als dakbedekking of voedselverpakking.

Justice for All

Verbetering van het functioneren van overheid, politie en rechtbank

Training voor politie en rechtbank

Op 11 en 12 augustus 2021 volgden mensen van de politie en rechtbank een waardevolle training over de wetgeving rondom de bescherming van kinderen. De training werd geopend door de vicepresident van het Federaal Hooggerechtshof. Het was enorm motiverend om te zien dat het gerechtshof meestrijdt om kindslavernij in Ethiopië tegen te gaan!

Beleidsmakers volgen workshop

Op 18 en 19 augustus 2021 volgden een beleidsmakers van 10 verschillende instituties een workshop over het beleid rondom de rechten van ieder kind. Hier werd stilgestaan bij de (inter)nationale instrumenten die er zijn om kinderen te beschermen. De beleidsmakers gingen naar huis met een grotere kennis over de problematiek die er speelt en manieren om kinderen te beschermen door het opstellen van een goed beleid.

Wie is verantwoordelijk?

Op 2 en 3 september 2021 vond de laatste workshop plaats. Tijdens een paneldiscussie werd gesproken over het nemen van verantwoordelijkheid om kindslavernij te bestrijden. Op dit moment zijn er uitdagingen rondom dit thema, want instituties durven elkaar niet goed aan te spraken op eventuele schending van kinderrechten. We hopen dat deze workshop heeft geholpen om elkaar scherp te houden.

Van gevarenzone naar een veilige plaats

Vaak hebben ouders van kinderen die zijn meegegeven aan iemand om in een stad te gaan werken geen idee waar hun kind is. Wanneer de medewerkers van het Lighthouse de ouders hebben kunnen traceren en contact opnemen is de opluchting vaak enorm. Op de foto ziet u dat de dorpsbewoners bijeen gekomen zijn om een verloren jongen te verwelkomen. Ze waren opgewonden, en vooral zijn vriendjes konden hun blijdschap niet verbergen.

Eén van de ouders zei: ‘Ik heb geen woorden voor wat jullie hebben betekend voor ons kind. Moge God jullie zegenen!’ En hun zoon zei: ‘De terugkeer bij mijn ouders voelt als het gaan van een gevarenzone naar een veilige plek.’ Om te zorgen dat het kind ook echt veilig opgroeit, is er 3, 6 en 9 maanden na de re-integratie nog contact met onze partnerorganisatie Hope for Justice. Er wordt dan gekeken of het kind nog steeds veilig is en of het naar school gaat.

Hartelijk dank voor uw steun!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring